Tag Archives: Bole humor neg tumor

Mikula i Krampus v Banski dvori

Neki po-delu dela i specijalizaciju (do nosi dare, a do šibe) na Markovomu placu vide ovak: SDP-(n)ova Hrvatska narodna st(a)ranka iliti do je Mikula, a do Krampus v Banski Dvori?…

Se več tecov kak v Gruntovčanima

Pregled tisKAJna  Varaždinske vesti, br. 3531, 04.09. 2012. Piše Barica Pahič KAJ je naše pitanje i naš odgovor  I v naše je doba se več takvih tecov kak v Gruntovčanima  …