Tag Archives: ceste puti steze

A(I)UTO-STRADA / Felix Srečkec

POTCENIJALNI, POTENCIJALNI KUPEC AUTO-STRADE VUPOZNAJE MARČANSKU BURU / A(I)UTO-STRADA (tal. aiuto = pomagaj) * * * * * * * * * * Felix Srečkec, 06.03.2015. POTCENIJALNI, POTENCIJALNI KUPEC AUTO-STRADE…