Tag Archives: Dobrotvorstvo Mecenstvo Sponzorstvo

Priestolnica europske kulture i Metel Ožegović

Varaždinska knjižnica, štera je med pervima v Liepe Naše (od 1836.), denes nosi ime svojega osnivača Metela Ožegovića, v one vrieme svestrane obrazovanega i poštovanega intelektualca, uglednika i dobrotvora, šteri…