Tag Archives: Glas Podravine

Božica Jelušić: Mladi poštar to sem ja…

RGG (Krugoval Gorni Gradec), 2013-02-20 Božica Jelušić: Mladi poštar to sam ja…   ”Mladi poštar to sam ja…” – završno je poglavlje novog romana Božice Jelušić ”Čišćenje globusa” napisano na…

Najte biti decu (Samo je jena mama)

(Zakaj imam rada Kro-privnicu?) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

Ženske violine i muški tamburaši

Pregled tisKAJna Glas Podravine, 2013-08-02 Mama na kvadrat Ženske violine i muški tamburaši Hrmbaš 50 tjedni da bi ta dva provel puneći baterije za ostatak godine. I tak ti život…

Ma hižica – ma slobodica

Pregled tisKAJna (Zakaj imam rada Kro-privnicu?) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

Mali princ iliti mali (Ko)pri(vča)n(e)c

Pregled tisKAJna (pri porodu) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

Zakaj imam rada Kro-pivnicu?

Pregled tisKAJna * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

Kak pognojiš tak ti se i vrne

Pregled tisKAJna Glas Podravine, 2013-05-10 Mama na kvadrat Kak pognojiš tak ti se i vrne Ovaj put moramo spomenuti mrave koji su nam kolonizirali dom i nikak da ga napuste….

(Ni detečja) lubav se ne trži niti ne kupuje

Pregled tisKAJna Mama na kvadrat 2013-01-31 Ljubav se ne trži niti ne kupuje Za mojih đačkih dana nije bilo takvih koji bi se usudili učiteljicu ne pozdraviti. Imali smo poštovanja…