Tag Archives: iz kajkavijane…

Procenitel (škode od tuče)

Če ga ni ve, ne bu ga ni bile, a če dojde, ne bu se niš zbile.   Ak’ pak prijde hudi sekak rajše dragi moji ludi bumo ga napili…

V kmici

Gdo to tam huči pod oblokom hiže v črnoj kmici šči frkče, dahče i tišči.   Gdo to kuraže ma f tujem dvorišču bit morti kaki mrski tat vavik nezvani…