Tag Archives: kajkavski jezik

Važno je Kaj pivo

prof. Željko Funda Važno je Kaj pivo (Ova priča je fikcijska nadopunitva zgoda kaj se pripetil v Svetomu Ivanu Zelini 2007. v prigode okrugloga stola na temu Kajkavski spomejnek.) Zgovarajuči…

(ŠK)ODA RADOSTI: Mesto i rola hrvatskokajkavskoga jezika v procesu europske integracij

(ŠK)ODA RADOSTI   ČETRTI OKRUGLI STOL (ZNANSTVENI KOLOKVIJ) Kajkavski jezek kniževnost i kultura čez stoletja Krapina, 6. rujna 2005. http://www.forumgorica.com/kajkavski/deseti-znanstveni-skup-kajkavski-jezik-knjizevnost-i-kultura/msg36971/#msg36971   6. rujna 2005. pok. Vladimir POLJANEC MESTO I ROLA HRVATSKOKAJKAVSKOGA…

Audio zapis „Humske popeifki“ v radijske emisije “Jezek i predrasude” (2) / Božidar Brezinščak Bagola: Pod brajdami

Audio-zapis emisije “Jezek i predrasude” emiterane na Prvomu programu Hrvatskoga radija 11.06.2013. “V emisije se pripoveda o govoru Huma na Sutle teroga je leta 2007. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske vuvrstilo…

„Humske popeifke“ v radijske emisije “Jezek i predrasude” / Božidar Brezinščak Bagola: Mi sermaki

Gospon Božidar Brezinščak Bagola snočka je imal nastup na TV-Jabuka i prečital nekuliko popeifk v emisije Fio-show. Zutra (11. lipna) poslušajte na Prvomu programu Hrvatskoga radija emisiju “Jezek i predrasude”…

KAJ Nade Mihokovič-Kumrič

KAJKAJKAVSKI U POVIJESNOM I SADAŠNJEM OBZORJU III. zbornik radova sa znanstvenih skupova, Krapina 2010. i 2011. godine SADRŽAJ DEVETI ZNANSTVENI SKUP KRAPINA, 2010. Stjepan Hranjec Kaj Nade Mihoković-Kumrić………………………………………………………107 http://www.forumgorica.com/kajkavski/deseti-znanstveni-skup-kajkavski-jezik-knjizevnost-i-kultura/msg45794/#msg45794 Stjepan…

Božidar BREZINŠČAK BAGOLA: NISU BORMEŠ DOBRI CAJTI

Božidar BREZINŠČAK BAGOLA NISU BORMEŠ DOBRI CAJTI nisu bormeš dobri cajti ja med ljudi ne smem zajti saki bi me mam prevaril na svoj način me pokvaril    em po…

JAPA NAŠ

JAPA NAŠ Japa naš kteri si f ‘nebesih, nek sesvete ime Tvoje, nek prihaja cesarstvo Tvoje, nek bu volja Tvoja, kakti na nebe tak pa na zemle. Kruhek naš sakdajni…

Turopolski govor(i)

Antun Šojat: TUROPOLJSKI GOVORI PREDGOVOR     Drâge moje poštovâne Turopòlke i Turopòlci, plemenitâši i urbârci, poštovâna dična plemenita bračo, ovlašteniki zemlišnih zajednic.     Sàki nârod da bi bil nârod…

Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (7) / Nagrade / Osvrti (2)

(nastavek prethodnoga lista) prof. Željko Funda Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (7) Nagrade / Osvrti (2) * * * * * * * * * *…

Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (6) / 18. Marko grof Bombelles,( mlajši) (1858. – 1912.)

(nastavek prethodnoga lista) prof. Željko Funda Ljudeki – Kajkavska saga, roman o Kajkavskomu jeziku takaj (6) * * * * * * * * * * * * * *…