Tag Archives: Koprivnica

Ženske violine i muški tamburaši

Pregled tisKAJna Glas Podravine, 2013-08-02 Mama na kvadrat Ženske violine i muški tamburaši Hrmbaš 50 tjedni da bi ta dva provel puneći baterije za ostatak godine. I tak ti život…

Ma hižica – ma slobodica

Pregled tisKAJna (Zakaj imam rada Kro-privnicu?) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

Renesansni festival v Koprivnice letos v Kro-pivnice

Četrtek, 29. kolovoza 2013., 14:34 29. kolovoza – 02. rujna 2013. Renesansni festival v Koprivnice V Kro-pivnice Po prvi put v osem let, Renesansni festival ima svu temu – srednovekovno…

Mali princ iliti mali (Ko)pri(vča)n(e)c

Pregled tisKAJna (pri porodu) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

(Š)OD(ERIC)A RADOSTI: Lepo je bilo na Šoder grabi

Pregled tisKAJna   (Š)OD(ERIC)A RADOSTI – (V)ODA RADOSTI (Zakaj imam rada Kro-pivnicu?) * * * * * * * * * * * * * * * * * *…