Tag Archives: Nevenka Gregurič

Najte biti „tece“

Kajkavski jezek Zagorski list br. 277 / 06.02. 2009. / panorama (papérnato izdâjne) ZA DUŠU, ZA SPOMENEK Najte biti „tece“ Tak se je pri nas fiže znalje gda je za…

Preživanje i žvakanje / Preživ(lav)anje i žva(la)kanje

Pregled tisKAJna Zagorski list, br. 513, 17.09.2013. Za dušu, za spomenek Preživanje i žvakanje Žvakati trieba saki za sebe, a ne svojem špricanjem i cmokanjem kazati požirake i kučnjake sem…

Branje grozdja h mojem spomenku

Pregled tisKAJna Zagorski list e-vundano 30.09.2013. Za dušu, za spomenek Branje grozdja h mojem spomenku Si se hu denešnje cajte žurime da su trsja brze pobrana i da h moderne…