Tag Archives: Planinarejne

SLE-ME(DVEDNICA): Ruksak na pleča, plosku vu žep…

Medvednica Celi teden delam kakti mrav, puna glava briga, kak bum zdrav? Jedva čekam vikend, friški zrak, Medvednicu zelenu, sunčev trag. Ruksak na pleča, plosku vu žep, odi buš videl…