Tag Archives: Referendumi Breferendumi

Švicarska kon(tra)federacija: Švicarci privatili narodnu inicijativu protiv masovnoga vu(ve)selavajna

Nesmete se izolerati!… Rezultati glasuvajna o 3 referendumske inicijative 09.02.2014. 1. Savezna odluka (predlog zakona) o financerajnu i razvoju železničke infrastrukture (FABI) Za               …

Švicarska Kon(tra)federacija: 09.02.2014. referendum o inicijative «Protiv masovnoga vu(ve)selavajna”

Švicarci v nedelu 9.2.’14. na referendumu odlučuju jel oču ograničiti broj vuselenikov v svu zemlu Istodobno se buju izjasnili o još dva referendumska pitaja – o financerajnu i razvoju železničke…

Drugi i drukčeši med nami ili contradictio in adjecto

Pregled tisKAJna Varaždinske vesti, br. 3598, 17.12. 2013. Piše prof. Barica Pahič KAJ je naše pitanje i naš odgovor Drugi i drukčeši med nami ili contradictio in adjecto Kaj zazefci…

Osamnajst let več zvonijo!!!

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, VELIKOBOŽIČNAK (PROSINEC) 2013. NEKAJ ZA ČAS KRATITI Osamnajst let več zvonijo!!! Na prvo nedelo Adventa smo hodali glase davat za to, i sam za to,…

Isto(k)spolne zajednice

Isto(k)spolne zajednice   Deset zemli v Europe, med-nimi i pet članic Europske unije, ustavom brak definera kao zajednicu muškoga i ženSKe. Se te deset zemli do leta 1990. bilo je…

Bračno potepajne po statistike

„Bračno“ potepajne (putuvajne) po statistike   Pokoja postreferendumska anal-iza tumačila je da rezultati izjašnavajna o ustavne definicije braka nemaju potrebnu specifičnu težinu, kajti je broj ZAdojene Hrvatov menši od 25 % vukupnoga broja žitelov (i…

Mrzlo i toplo bračno potepajne

Braknostiki i(l)? (B pisano čirilicum)   Topli i(l) Zlatni (b)rat? Mrzlo i toplo (Mr)zlobniki i (t)oplodniki   (Mr)zlobniki tumače da heterofobi (oni teri su z bilo teroga razloga stravu različitospolnem vezam)…

Referendumsko pravo v Švicarske (2)

(nastavek prethodnoga lista) Referendumsko pravo v Švicarske (2)  Zermatterhorn (Matterhorn v Zermattu, Materin rog) Pojmi Zbirajuči (fakultativni) referendum Večina zakonov i predloškov tere švicarski parlament zglasa, stupa na snagu “bezopozicijski”…

Referendumsko pravo v Švicarske (1)

Referendumsko pravo v Švicarske (1) Alpska glas(ova)nost Švica(rska) ne (mučeča) Schwei(g)z Švicarska je domaja modernoga referenduma (pogleč : Povest referendumu ) i država v tere se održava najviše referendumov na…

Strah se preselil na drugu stran (Strahinčice)

Pregled tisKAJna   Varaždinske vesti, br. 3597, 10.12. 2013. Piše prof. Barica Pahič KAJ je naše pitanje i naš odgovor Strah se preselil na drugu stran   Hervati su vglavnem…