Tag Archives: Škola

KAJKAVSKI ABECEDAR / Kajkavska Renesansa

KAJKAVSKI ABECEDAR Temeljna škola v Zagrebu Voltino i vučiteljica Snježana Crnekovič surađuju s zadrugom Kajkavskom Renesansom na području Kajkavskoga jezika. Oni koriste Ilustriranoga Kajkavskoga Abecedara pri vučenju rieči pa se…

34. Domjaničov “Mali KAJ” v Zeline (“Vrabec na oblaku”)

Pozivnica na 34. Domjaničov “Mali KAJ” („VRABEC NA OBLAKU“) * * * * * * * * * * Pod okriljem Ministarstva za kulturu i Ministarstva znanosti, školstva i športa…

Kajkavska (špi)c.ajtmašina: Vnuegi su se našpičili na slabi uspeh na mature

Ovega, pak, su se leta neki najbolj našpičili na slabe rezultate mature, a največ, pak, nate kaj navodne nijeden maturant nie sto posto riešil test z hrvatskega jezika. Kajkavska cajtmašina…

Kiseli vuGorki: Je li se splati pamet meti???!!!

Nejbolša hrvaška maturantica je gracka puca, ali ne čakoska nek serjanska, Ivana Tarandek. Kuliko vidimo vse nejbolše v Lepoj našoj raste v Međimorjo, a državni političari, posebno esdepeovci, se zbrčkavlejo…

Fašnik je fasoval svoje, dosta je bilo jegovoga

Vsa je sreča kaj vsako leto dojde Fašnik, pak se unda zna što je kriv za vse naše nevole. Isto tak je bilo i ovo leto. Međimurske novine, br. 964,…

Morti se nekaj more nafčiti i čitajuč knjige

Zakaj bi se čitajuč knjige zeznale da denešnje naše bogatstve; tvornice, ceste, željieznice za druobne peneze kupujeju stranjski bogataši. I domači sumnjivega podrijetla. Zakaj bi decu zanimale kaj je f…

Kaj je to z našaj školaj???!

  Pregled tisKAJna Međimurske novine, br. 948, 15.11.2013. e-vundano 18.11.2013. Piše: Jožek radnik Premišlavanje Jožeka radnika Kaj je to z našaj školaj???! Več sam, zadnjipot napisal, kak nam deca jako…

A kie je lojtre deržal?

Pregled tisKAJna Varaždinske vesti, br. 3591, 29.10. 2013.   Piše prof. Barica Pahič   KAJ je naše pitanje i naš odgovor   A kie je lojtre deržal?   Se ide…

33. Smotra dečjoga kajkavskoga pesništva “Dragutin Domjanič”, Sv. Ivan Zelina, 26.10.2013 (2) – A senjaš negda hlebec v sinokoše?

Nastavek prethodnoga lista   Leonardo Podlejan, 7. R(azr)ed Pelatelica: Marija Milevoj Živkovič OŠ Vukovina Sinokoša Z biciklinem svojim do cirkve sem došel, i videl dečeca kak cvetje bere. Al, ne…