Tag Archives: udruge

Otkrita zadnja adventska slika

Saku nedelju advanta vužiže se jena lampcia na adventskom vencu na gradskoj viječnici i uz to otkriva prigodna slika varaždinskih umetnika. Svaki put da se jena lampica vužge je mala…

Ajngeli za decu

Vu zadnje vreme vu Varaždinu je moči videti ajngele, i to ne sam po cerkvama i muzejima. Ajngeli su zišli med dobre ljude, i saki den ih je moči videti…

Škola zdravog živlenja vu Varaždinu

Denes se tak živi kaj se ljudi premalo krečeju, a jeju sikak i nikak. Pak nas onda mučiju razne boljke, od visokog tlaka, šečera, težine, srce nam štrekće, i tak…