Tag Archives: Zeljerijada v Vidovcu

Je nam sarma dukša od ivajnskoga (ivanečkega) jegera?

Je nam sarma dukša od ivajnskoga (ivanečkega) jegera? – Do bi več računal, kuliko nam je duga ova naša mega sarma… Neg, je na koncu dukša od ivajnskoga (ivanečkega) jegera ili…