Tag Archives: žene i muški

Mednarodni dan žen

. LEVA (Ž)ALTERNATIVA SVIBENSKOMU MATERINSKOMU DANU I/ILI TRADICIJA?   11.03.2009.   Za dušu, za spomenek: Živio 8. mart, međunarodni dan žena! Želosne je te da jedna tak ljiepa šega ne…

Žene štere znaju kaj očeju

Med ”ljudima na položaju”  je broj žena još navek mejnjši od muških, pak je zato na preporuku Europske komisije pokrenuta akcija  o Europskoj mreži ambasadorica ženskog poduzetništva, štera broji 22…