Sem šlive i su lozu dal zate poseči (foto Vinko Šebrek)

« Uteha f lozi