Nek nam uvi sveti dnevi v miru i dobru prejdu

Kak i saku letu, tak i ovu, su si Maruševčani upoznati zi akciju “Mir i dobru”, ščeru spruvodi Ministarstvu unutarnjih poslov. Glavni cilj te akcije je da blagdani, ki nam dulaze,  v miru i lubavi prejdu, i da se puveča sigurnost ljudi, a na prvum mestu naše dece.

Akcija je počela v pandialik, 12. prosinca, a traje se du 8. siačnja leta 2012. Kak je i za učekivati, ljudi vu te svete dneve prema već tradiciunalnim običajima ubilaze svoje najdražejše i pri semu tome se koriste petarde, raketlini i ostale opasne stvari za pokati štere su i nia baš prema zakonu dopuščene, pa bu policija baš zbug toga pujačala nadzor na cesti, prometu i vnošenju neduzvoljenih stvari, ali i prodaji tiah istih.

Če ljudima ni dosta reči, buju došli k sebi dok ih pu novčaniku upletedu, jer su kazne več od 1000 kuna pa se du 5 hiljada če se ne pridržavate pravila i vu opasnost duvodite sebe i druge uku sebe, pugotuvu decu koja se ne bi smela sama ustaviti s petardama i sličnim puakačima. Druge mere su još i zatvor ili oduzimanje pirutehničkih sredstvi.

Zatu, dragi čitateli i čitatelice, nek nam Bužić i Novu letu v miru prejdu, a ne vu bolnici ili s praznim novčanikom!!