Maruševec si je bialu haljinu ublekju!

Denis v jutro nas je biali pukrivač dučekau, i siami, a pugotuvu deci smiah na ubrazike deu! Jedva smu dučekali malu snegika, jer nema lepšega ud bialuga Bužićika. Makar šuferi već jambraju, jer što bu dvurišča i auta čistiu…. Al se u semu, to je najmejši prublem, jer nam siam v srcima već pumalu tuplina Bužića guri, a biali snegik je došju baš v pravi čas i zabialiu naše bužićne sne.

I kaj nam ve preostaje nek s našim najdražejšima v sajak iti i uspuat se s kuhanim vinčekum zgreti, pa se malu čovik i puspumina i puzabi na svakdanje brige i prubleme.

A snegik nam nek sam curi, curi i zamete se kaj nas pri srcu tišče i dunese samu punu sreće!