Integrirani nastavni dan vu Osnovne škuole Belec

Denes su deca z Osnovne škuole Belec imeli integrirani nastavni dan. Tuo je škuola pu HNOSU-u ( pu hrvatskem nacionalnem obrazovnem standardu).    Takev se dan udrži sake lete jenput il dvaput vu polugodištu sakuga škuolskuga leta .Vučitelji usmisliju radionice vu kojemi se deca kreativne izražavaju i gda se  radionice zgutoviju deca pukažeju ostale dece koj se je duo navčil vu koje radionice.  Ove ljete je bila GLAZBENO-SCENSKA radionica vu koje su deca glumili “Božić jedne ratne godine” ud Mire Gavrana i pupievali su poznatu pesmu “Snijeg svud pada”. Pa je bila radionica KIRIGAMI, unda radionica CVIJETIĆI vu koje su se deca mogli navčiti kak delati starinske ruože ud papiera kakve su negda delale naše babice i prababice, a kakve denes rietke duo zna delati. Još je bila radionica IZRADA JASLICA  i radionica ANĐELI OD GIPSA gde su deca delali jaslice i vučili se kak napraviti angele ud gipsa kakve su negda delali i  za Božić metali na buor.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.