Zapira se pogon Končara vu Zlataru

Nakon koj su se zaprli Prevent i Konstruktor ve se zapira i Končar. Tri najvekše fierme koje su zapušljavale najvekši diel ljudi z Zlatara i okolice su prupale, a ljudi su pušteni takoreči na cestu. Gradonačelnik Zlatara je izrazil veliku zabrinutost za takve stanje i nada se da se bu neke pupravile prek pomuči ud države, a uzdaje se i vu noveizabranu Vladu. Kak je i sam rekel zadnje je vrieme da Zlatar skoči vu zadnji vagon spasa. Bez obzira na financijske probleme i loše gospodarstve vu gradu Zlataru gradonačelnik ne gubi nadu. Sem građankem i građanem grada Zlatara zaželjel je liepe blagdane.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.