“Zlatarska Božićnica”

Ščera se je vu Zlataru, z početkem v šest vur pupuoldan, udržala tradicionalna priredba “Zlatarska Božićnica”. Priredbu je, kak i sake lete, organizirale Pučke otovorene učilište dr. Jurja Žerjavića Zlatar, a udržala se je vu zlatarske Sokolane. Vu prigudnem programu sudelovale su: Belečke mažoretkinje koje su i otprle priredbu, recitatori; zbuor, folklorna skupina i tamburaši OŠ Ante Kovačića Zlatar, recitatori Srednje škole Zlatar, KPD “Zlatarjevo”, Glazbena sekcija “Dora” -gitarističko-harmonikaški orkestar i ŽVG, Komorni zbuor i Zbuor UBDM Zlatar.

About the author

Imam 19 godina. Završila sam četverogodišnu srednju školu i stekla zvanje upravni referent. Komunikativna sam, prilagodljiva i vedra osoba spremna na timski rad koja voli pomagati ljudima.