Obeštećenje za sušu

Ministarstvu puljuprivrede Republike Hrvatske je općini Maršuvic krajem lete 2011. duznačilu obeštećenje ud posledica suše. Novčana sredstva idu za kulture štere su s procjenu uštečene 60 i više posto, a tu spadaju kuruza, kuruzni silaž, grah, tikve, travne smese i livade.

Time je puljuprivrednikima općine Maršuvic pripalu 189.437,03 kuna, ili 3,67% ud prucjenjene štete. Puljuprivredniki šteri su prijavili štetu i ustvaruju prava na obeštećenje peneze buju primili na sve prijavlene račune.