Proračun općine Maršuvic za 2012. letu

Na zajdni sjednici općinskuga vijeća 2011. lete dunešen je proračun općine Maršuvic za 2012. letu. Proračun ud 11.500.000,00 kuna je za 20% več od prošlo letošnjeg proračuna. Prema riačima načelnika općine, Ivana Šagija, proračun je razvojni, realni i ustvariv vu skladu zi situaciju.

V leti 2012. naglasak bude na nastavku gradnje kapitalnih ubjektuv i infrastkrukture, s tim da ostali korisniki proračuna ne buju uskračeni.