EU -JE! KAK ITAK?

Dosadni smo jani drugima vejč s tom Europskom Unijom, al moram inače bom počila.

Nejde mi v glovo, de živim? Spominala sam se s mladima kaj buju na referendumu – si smo bili

protiv je, a ve nam je poružila na vrata za ve našega Međimurja. Pa de so onda te glasi šteri so

tak kričali ne? Kaj smo tak hudo društvo kaj si med nama lažemo i drugač delamo kak prepovedamo?

Si bomo mo isti? Neznam, nevupam znati kaj nas ve čeka…strah me…

Sam se nadam da bo se dobro završilo….


Liepo naše Međimuorje

Liepo naše Međimuorje,
die žito kak je morje!
Klasi zlatni se nihaju,
ljudstvu hranu naviek daju.

Vu tebi je naše polje,
die muoj dragi s plugom orje.
Vu tebi su senokoše
die muoj dragi s kosom maše.

Kre jih šume i gajiči,
die spievaju druobni ftiči,
Po briegaj su pak gorice
die nam raste slatko vince.

F tebi naviek se se plodi
i zemljica dobro rodi.
F tebi žive vriedni ljudi,
fala, dika Bogu budi!

Severno ti teče Mura,
a južno pak hitra Drava.
Pri Legradu skup se zidu,
Međimuorje ogradidu.

Međimuorsko ljudstvo drago
diedovinsku brani pravdu,
naviek buodi čist Hrvatsko
i pielda za ljubav bratsku!
(Florijan Andrašec)