Tati su opljačkali dvije hiže

Ščera hvečer zmed pol sedem (18.30) i pet do devet (20.55) vur je tat na silu zašel vu hižu v Lazu Bistričkomu.

Odnesel je domače i stranjske peneze , zlatni nakit i video kameru. Gazdarica stara 48 lijet je pretrpjela štetu od nekoliko hiljada kuna.

V Oroslavju je ščera između jedanaste vure v jutro i pol noči tat na silu zašel vu hižu tera je vu vlasništvu 32-godišnjakinje i odnesel zlatni nakit. Šteta je nekoliko stotina kuna.