Istina jenoga vremena

Ivanec

 

Izložba fotografij Darka Gorenaka „Istina jenoga vremena

 

Opirajne izložbe je v petek, 24. velače ob 18 vur v Sredne škole, a pokrovitel je je Grad Ivanec

 

V ivajnske Sredne škole v petek se opira izložba fotografij „Istina jenoga vremena“ z prizori ratne tematike tere je v Varaždinu i okolice, ali i na mnogem drugem hrvatskem bojišnicam v vreme Domovinskoga rata snimil vugledni varaždinski fotograf Darko Gorenak. Domovinska vojna zatekla ga je na delatnomu mestu mladoga, ali več afirmeranoga fotoreportera Večernoga lista, a sled dogotkov ga je, kak i mnoge druge novinare teri su zveščivali o ratnemi zbivajni, pelal v samo „srce“ događajna. Na takvemi mesti Gorenak je svojem fotoaparatom zabiležil niz ratne prizorov i slik, med teremi su neke obišle svet, noseč mednarodne javnosti snažnu i objektivnu poruku o ondašnemi zbivajni v Hrvatske.

 

Neke od te fotografij Gorenak bu pokazal i ivajnske javnosti. Suorganizator izložbe je Sredna škola, a na svečanosti opirajna posetitelem bu pripovedal Zlatko Mehun, teri je onda i sam bil ratni reporter. Očekuje se i obračajne predsednika ivajnske podružnice Hrvatskoga časničkoga zbora Vladimira Debeljaka, a izložbu bi trebal opreti predsednik Gradskoga veča Ivanca Čedomir Bračko. Izložbu prati bogata fotomonografija. Na svečanost opirajna, tera počme ob 18 vur, moru dojti si zaintereserani.

 

 

Zvir:

http://www.ivanec.hr/Novosti/tabid/64/ArticleID/278/ArtMID/391/Izlozba-fotografija-Darka-Gorenaka-Istina-jednog-vremena.aspx

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Spominek z Darkom Gorenakom povodum negve istoimene izložbe v Varaždinu

http://www.evarazdin.hr/darko-gorenak-istina-jednog-vremena/

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Darkov je fotoaparat Varaždince z puškum v ruke sledil celi rat

http://www.vecernji.hr/kultura/darkov-je-fotoaparat-varazdince-puskom-ruci-slijedio-cijeli-rat-clanak-328914