Neje prvoaprilska šala – nega leki za bolnico Čakovec

Zbog vekših miljonskih dugi i neplačenih računi ni nakon 500 dni,

10 hrvatskih veledrogeriji bode zastajlo isporoko leki 17 bolnici,

a med tema je pogađate i bolnica Čakovec.

Odma su ovi v ancugima z ministarstva zdrastva poskakali i rekli da

bu drugi tjeden sastanak koli toga.

Kak da se ima kaj raspravlati? Nega penez, nega leki.

I što to pozna? Mi šteri nucamo praha jer smo betežni kak i naša država.

A leki pa ga nebu. Začas bumo meje značili kak i gamadovje po gruntima…

Ak si sami namo mogli pomoči i kupili prahe namo ih dobili.

Pa več i ve plača šef doprinosa za zdrastvo, pa si plačamo dopunsko – pa

išče moramo nadoplatiti leke…

Tak če mislite betežni biti a v Čakovec hodite, najte rajši biti.

I ne je to šala za prvi april…