Več se niti sabornikaj ne verje!!!!?

Pregled tisKAJna

Međimurske novine, 28. svibna 2012.

Pak na kaj smo došli mi Međimorci, več se niti sabornikaj ne verje!!!!?

Gospon Mario Moharič je na sodo, kak gorčanski načelnik, a nej kak sabornik, več hajdigpot rekel gda je nej nikaj kriv, ali mo soci ne verjejo. Ve vidite, gospon Mario je vse lejpo sprepovedal kak je delal, kuliko je i komo penez daval pod stolom, donesel je viziperte gda i vsi drugi tak delajo, ali vse mo je to nej pomoglo. Morete si misliti kak je teško jednomo političaro gda mo nišči ne verje? Ali ako soci ne verjejo jednomo opčinskomo načelniko i saborniko, pak kam smo to došli, ljudi moji?

Piše: Jožek radnik

Ak se obrnete okoli sebe bodete videli gda so vseposot okoli nas Dnevi vina vu našoj županiji Zrinski. Nekaj si gruntam gda je grozdje raslo prinas, na tomo falačko zemlje med dvemi vodami čuda predi nek je Mikloš Zrinski došel k nam za gazdo. Brzčas je tak moralo biti, jerbo gda je nej ne bi se Zrinski tak cukali za of naš kraj. Najbrž so grozdje počeli saditi prvi Međimorci, šteri so se dotepli vu of naš kraj, negdi tam vu stoletjo sedmom. I ovo letošje Urbanovo bodemo mi Međimorci prefeštali onak kak se šika. Pred nami je izložba vsega kaj se nuca vu goricaj i v pelnicaj, gde drugdi nek vu Štrigovi, a skupa z tem se morejo sprobavati vsa nejbolša vina štera rastejo vu brežnomo krajo (ili kak bi „kukurikači“ rekli: po breščajkaj i grabaj) naše Županije ponosne. Minulo soboto pak smo meli, verjem gda to vsi dobro znate, otprte pelnice vsih naših vinarov. Tam je bilo vse kaj ste nucali: dobrote i finote na stolo, fino vinčeko vu lagvima, a bandisti i tamburaši na dvoro. Morem vam reči gda sam bil jerbo to brez mene nebre minuti. Ali to vam je još nej vse, bila je i moja soseda Barika , štera je do ve ne hodala. Ne bodete veruvali, ali neje se dala vum z pelnice. A neje se šparala. Sprobala je vse kaj joj je bilo pre roki i zebrala si je nejbolšega. Pogunuli ste, zebrala si je mene jerbo vam je poznato gda je vu vino istina. Nejsam mogel pobeči. No, nejsam se niti preveč fkrej vlekel. Dok je sprobala vina z vsih lagvov dobila je kuraža tak gda smo se , na vse zadje, ipak sparili. A gledali smo se prek blanjki i zalukavali črez šeleporke več hajdig dugo. I unda bode meni nešči rekel gda nejbolše međimorsko vinčeko ne pari ljude. Ak ne verjete meni pitajte mojo prvo sosedo Bariko.

Kak je bilo i rečeno, hadezeovci so si zebrali novoga precednika. Od šest kandidatov, šteri so šteli biti precedniki, zebrani je Tomek Karamarko. Nej znati što je bole zadovolen z novim precednikom, hadezeovci ili pak „kukurikači“? Vsi ga jako falijo. A i naši Međimorci so zadovoljni, kaj znači gda so i oni glasali za Tomeka, a i naš vodeči hadezeovac, Darkec Horvatov, je zebrani vu Precedništvo stranjke, kaj je Vladeko Ivkovičo nigdar nej uspelo. Je to jako lejpo gda so vsi zadovolni!

Minuli tjeden je minula norijada maturantov. Nekak mi se vidlo gda so maturanti, a tu mislim i na maturantice, pili čuda meje nek negda. Mortik je to zbogradi toga kaj ga nej penez ili pak so se skrivali pred menom ili pak je to meni sam tak zgledalo? Nebrem nikak razmeti te mlade, čemo se itak oni tak veselijo? Čim zbavijo maturu bodo se našli na burzi. Ak pak se ipak uspejo nekak zapisati na faks unda jiv burza čaka črez štiri – pet let dok ga završijo. No, mortik posle faksa ne bodo završili na burzi ak bodo meli srečo ili pak strica kaj bodo mogli delati za 1.600 kuni na mesec. Neje ni to tak hudo kaj posle 16 – 17 let hodanja vu školo moreš delati za te drobne peneze. Kak veli minister Mršić: bole nekaj nego nikaj!

Kak zgledi karte so počele iti Zorana Zokija Vidovića. Nejpredi je postal prvi zamjenik čakoskoga gradonačelnika, a par dni posle so ga zebrali za prvoga „seljaka“ na falačko zemle med dvemi vodami, očem reči, precednika županiskoga Haesesa. Brzčas se gospon Zoki razme vu politiko, a i zna svojega posla, gda ga ljudi zberejo navek čim ga najdejo na izbornomo listeko. Nekaj si gruntam, ak ga več karta ide mogel bi zaigrati i loto. Što zna?

V minulo soboto ste na glavnomo čakoskomo placo mogli kupuvati vse Hrvaško, očem reči, naše. Ono nejvredneše kaj imamo mi Međimorci smo mi Međimorci. Mi imamo pravo pamet i vredne, očem reči, zlatne roke i vse ono kaj napravimo je dobro, fino i vredno. Nekaj si gruntam zakaj to, kuliko vredimo mi Međimorci (i vse ono kaj mi napravimo)  čuda predi zazvedijo vsi drugi, a na zadje mi. A kaj moremo ak nam je takši horoskop.

Direktor Međimorja, Bojan Benčik, je malo globleše pogledal vu kupico (ali ne v prazno) pak je potlik podral 23 stupeke polek ceste. I to z autom. Brzčas je trdo spal, a još trdeše je držal kormana ak se mogel tak ravno pelati i kaj mo je niti jeden stupek nej zbegel. Kaj vi mislite, je to gospon mogel naprajti brez treninga?

Gospon Mario Moharič  je na sodo, kak gorčanski načelnik, a nej kak sabornik, več hajdigpot rekel gda je nej nikaj kriv, ali mo soci ne verjejo. Ve vidite, gospon Mario je vse lejpo sprepovedal kak je delal, kuliko je i komo penez daval pod stolom, donesel je viziperte gda i vsi drugi tak delajo, ali vse mo je to nej pomoglo. Morete si misliti kak je teško jednomo političaro gda mo nišči ne verje? Ali ako soci ne verjejo jednomo opčinskomo načelniko i saborniko, pak kam smo to došli, ljudi moji?

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=13377:pak-na-kaj-smo-doli-mi-meimorci-ve-se-niti-sabornikaj-ne-verje&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

Citat:

Podvincani – Penezi, 02:50
http://www.youtube.com/watch?v=a6evWQQuN_w

Bojan Benčik Kodrič
Bojan Kodric – Angelus, 03:44