Moramo dece povedati kaj slavimo petoga augustuša

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, br. 883, 10.08.2012.
e-vundano: 13. kolovoza 2012.

Premišlavanje Jožeka Radnika

Moramo deci reči kaj slavimo petoga augustuša

Minulo nedelo smo preslavili Den Pobjede i Domovinske zahvalnosti, očem reči, den gda so naši heroji i vitezovi, pred sedemnajst let vu Knino, zeli doli zastavo bivše države i zdigli našega hrvaškoga barjaka i tak pokazali vsima što je gazda vu Lepoj našoj i gda ona pripada nam Hrvatima.
Dok se spominam z našom decom, štera hodajo vu školo, oni ne znajo kaj slavimo petoga augustuša. Ljudi moji, pak to nej smeti dopustiti kaj se zabi i kaj naša deca neznajo kak smo došli do svoje Lejpe naše.

Piše: Jožek radnik

Olimpijada je počela pred dva tjedne i još navek traje. Mi Međimorci smo ostali brez svoje medalje, štero nam je obečuval naš konjanik Filip – Fičo Ude, šteri nas je scartal vu Pekingo gde je osvojil srebrno želencijo, ali letos ga je konj hitil z sedla tak gda se vrnul dimo z praznaj rokaj. No, šport je takši, tre biti pripravljeni, a tre meti i bar malo sreče, a Fičo je nej mel srečo. Prek sto je naših športašov odišlo vu London,a dok vam ovo pišem osvojili smo tri želencije, dve zlatne i jedno srebrno. Nejpredi so nas razveselili veslači, četiri dečki kak od brega odvaljeni so osvojili srebro i nejso bili zadovoljni jerbo so si nameračili zlato. Vse je bilo vredo do zadje trke gde so Švabi bili fletneši za dva metre. Vsaka čast dečkima. Vu minulo nedelo vsi smo čakali kaj bode naprajla naša Sandra štera hiče diska. Ona je odišla onak stiha na Olimpijado, ali nas je več dostik scartala tak gda smo se nadjali gda ona more i tu dobiti jedno želencijo. Kaj bodem vam pripovedal gda vsi znamo kak je hitila skorom dva metre dale od vsih svojih pajdašici i zlatno želencijo so joj obesili okoli šijaka. Morem vam reči gda sam, skupa z svojimi pajdaši, stal mirno pred televizorom dok so Sandri igrali himno. Nebrem vam reči kak mi je lejpo bilo pre srco. I soze so se pojavile. A unda pak nas je, kak strela z vedroga neba, potrefila naša druga zlatna želencija štero nam je strelil naš konobar z Novigrada, šteri ima taljansko ime (Đovani) i crnogorsko prezime (Černogorec). Pak nam je bilo lejpo i toplo pri srco dok smo znova poslušali Lejpo našo. Verjem gda je to još nej vse kaj se želenciji dotikavle, jerbo so tu još naši rokometaši i vaterpolisti, a i sestre Zaninović i zato sam poslal emajla bandistima vu London nek i dale vežbajo Lejpo našo.

Minulo nedelo smo preslavili Den Pobjede i Domovinske zahvalnosti, očem reči, den gda so naši heroji i vitezovi, pred sedemnajst let vu Knino, zeli doli zastavo bivše države i zdigli našega hrvaškoga barjaka i tak pokazali vsima što je gazda vu Lepoj našoj i gda ona pripada nam Hrvatima. Tak so dali po prstima vsima šteri so šteli gospodariti z nami i z našom Zemljom. Vse je to lepo i dobro, ali neje dosti kaj se sam jempot na leto na to zmislimo, a isto tak i na one šteri so nam to privoščili z puškom vu roki, a stopram na one šteri so svoje živote položili na oltar Domovine gda bi mi ve mogli živeti vu svojoj, slobodnoj i jedinoj nam Hrvatskoj. Nej sam to, dok se spominam z našom decom, štera hodajo vu školo, oni ne znajo kaj slavimo petoga augustuša. Ljudi moji, pak to nej smeti dopustiti kaj se zabi i kaj naša deca neznajo kak smo došli do svoje Lejpe naše. Znate kak se veli, ljudi šteri ne znajo i ne poštuvlejo svojo povjest nejso si zaslužili državo i takša država nebre dugo trajati i zato vsi moramo, a posebno naši navučiteli i profesori, širiti istino o Domovinskomo rato i o samostalnoj nam Lepoj našoj. To zadačo nesmemo zabiti i tu nesmemo zahuzati.

Hajdig je praha, i to cele oblake,zdigel minister za peneze Slavek Liničov šteri je del na svetlo dneva listine onih dužnikov šteri so dužni državi čuda vejč nek je to normalno.Vsi se bunijo protiv toga, a nejbole oni šteri so na listama. Morem vam reči gda so nešterni gori i po tripot. A vsi znamo gda so se vse države na sveto, do ve, brigale, a i dale se brigajo kaj poberejo čim več poreza. Pak od toga i živijo. Dugo se pripovedalo gda bodo te dužnike dali vum, dugo je i Slavek gruntal je li bi to bilo spametno ili pak ne, a na vse zadje to je došlo vum. Kaj reči, za nešterne smo znali gda so gori, ali so gori i oni na štere smo ne računali, očem reči, šteri so delali z figom vu žepo, a mi smo jiv držali za poštejake. Navek so gospodarstveniki gruntali kak bi jim čim vejč penez ostalo od onoga kaj so zaslužili, a kaj bi i država bila zadovoljna. To nateguvanje z poreznikaj vam ide po onoj starinskoj kaj bode vuk (čitaj: porezniki) sit i birke (čitaj: penezi) na brojo. Što malo duže pamti bode se zmislil gda porezniki navek imajo problema z nami, isto tak znamo gda so negdašnje Vlade več hajdig toga šenkale onima šteri so nej plačali, tak gda bi, po pravici, trelo i te listine objaviti kaj bi se zazvedilo kuliko je komo Lejpa naša šenkala. Jedni so ve došli na listo srama, a drugi se, onak vu sebi, smejejo kak so se prevlekli gešenk i hajdig jim je penez ostalo. No, kuliko vidimo, još jempot se pokazalo gda ga niti med poreznim cvetjem nej pravice. Kak je rekel jeden gospon vu sredo na sejmo: meni so moje duge šenkali tak gda ve dale delam pošteno. Odnavek je tak bilo, što je bliže ogjo bole se greje, pak je niti denes, brzčas, nej drugač!

Pregledal sam vse te listine štere nam je Slavek del pred nas i morem vam reči gda ga me nega niti na jednoj listini. Več par dni si gruntam: pak kaj sam ja to za čoveka gda sam nej mogel dojti niti jedno listino, a denes naši ljudi tuliko vredijo kuliko so dužni. Znate kak je to, gda ste nekomo dužni unda se te i briga za vas, briga se za vaše zdraviče i vse bode napravil kaj bode vas zdravje služilo tak dugo dok mo duga ne vrnete. A kak je to lepo gda imate nekoga što furt misli na vas, a nej tak kak sam ja kaj se sam moram brigati za vse. I za peneze i za zdraviče. A ve je več prekesno kaj bi bajal japi i mami kaj so me tak navčili.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14136:moramo-deci-rei-kaj-slavimo-petoga-augustua&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine883i?mode=embed&layout=grey

i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/883/mnovine883i.pdf

Java i Sumatra (Sv. Martin)
Sumartonski Lepi Dečki – Međimurski Mužikaši, 05:17