11. krapinsko kajkavsko spravišče

Pozivnica za 11. kajkavski zestanek v Krapine 3. rujna 2012. je zgledala ovak…
 
———————————————————————————

HRVATSKA UDRUGA
MUŽI ZAGORSKOG SRCA
ZABOK
i
DRUŠTVO ZA
KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO
KRAPINA

u Tjednu kajkavske kulture

priređuju

JEDANAESTI
ZNANSTVENI SKUP

KAJKAVSKI JEZIK,
KNJIŽEVNOST I KULTURA
KROZ STOLJEĆA

Pokrovitelji

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Krapinsko-zagorska županija
Grad Krapina

Pučko otvoreno učilište Krapina
Ponedjeljak, 3. rujna 2012. u 9:00 sati

———————————————————————————

PROGRAM

9.00 – 9.20
Riječ organizatora i moderatora te pozdravne riječi pokrovitelja:
          prim. dr. sc. Rajko FureŠ, dr. med. i
          prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Glazbeni program:
           Srečko Blažičko – vokalni solist

9.20-10.00
Predstavljanje knjige „Garestinski Hortus verbi” prof.dr.sc. Jože Skoka.
Predstavljači: prof.dr.sc. Alojz Jembrih, dr.sc. Ivo Kalinski i prof.dr.sc. Joža Skok – autor

I. dio: redoslijed izlaganja: predsjedaju:
prof. dr. sc. Alojz Jembrih i Barica Pahić Grobenski, prof.

10.00-   10.10
prof. dr. sc. Krešimir Filipec
Karolinska crkva u Loboru i počeci kristijanizacije sjeverne Hrvatske

10.10- 10.20
prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Doprinos zagrebačkih kapucina kajkavskoj književnosti
18. stoljeća

10.20 – 10.30
prof. dr. sc. Mijo Korade
Kajkavski stihovi u Cvetu sveteh Hilariona Gašparotija

10.30. – 10.40
mr. sc. Ivan Zvonar
Barokna obilježja balade o nesretnom zecu u europskim i kajkavskoj književnosti.

10.40 – 10.50
dr. sc. med. Rajko Fureš
Lalangueov Način jabuke zemeljske saditi… (1788.) s javnozdravstvenoga gledišta

10.50 – 11.00
dr. sc. Marijana Borić
Horvatski stoletni kalendar od leta 1818. do 1919. Antuna Rožića

11.00 – 11.10
Stjepan Laljak, prof.
Nepoznati kajkavski priručnik za mladence (1846.)

11.10 – 11.20
prof. dr. sc. Joža Skok
O komparatističkom suodnosu Matoševe „More” i Krležinih „Balada”

11.20 – 11.30
prof. dr. sc. Stjepan Hranjec
Kajkavski pejsaži Kalmana Mesarića

11.30 – 11.40
prof. dr. sc. Zvonko Kovač
+Interdisciplinarni Prilog kajkavskoga spravišča i časopisa Kaj hrvatskom kulturnom identitetu

11.40 — 15.00
Pauza do poslijepodnevnoga dijela skupa

15.00 – 15.20
Predstavljanje knjige „Bu do kaj” Nenada Piskača.
Predstavljači:
prof.dr.sc. Alojz Jembrih – autor pogovora, Zoran Bošković – izdavač, Nenad Piskač -autor

II. dio: redoslijed izlaganja: predsjedaju:
mr.sc. Ivan Zvonar i prof. dr. sc. Stjepan Hranjec

15.20- 15.30
dr. se. Ivo Kalinski
Kajkavski Hortus verbi varaždinskoga književnog kruga Jože Skoka

15.30 – 15.40
prof. dr. sc. Đuro Blažeka
O izradi Rječnika Murskog Središća

15.40 — 15.50
dr. sc. Mijo Lončarić
Kajkavština u slavinama (Samosvojnost i posebnosti kajkavskoga narječja u hrvatskom jeziku i među drugim slavenskim jezicima).

15.50 – 16.00
Barica Pahić Grobenski, prof.
Nastojanja oko čuvanja bednjanskoga govora

16.00 – 16.10
Goran Šestan
Odstupanje od novoštokavskoga naglašavanja u hrvatskom jeziku

16.10 — 16.20
Jasna Horvat, prof.
Školska razlikovna gramatika donjosutlanskoga dijalekta (kajkavska ikavica)

16.20 – 16.30
Katarina Novak, prof.
Još o Ludbreško-bukovečkoj pjesmarici

16.30 – 16.40
Zdravka Skok, prof.
Frazeologija mjesnoga govora Serdahelja

16.40 – 16.50
mr. sc. Krešimir Galin
Tradicijska glazbala Hrvatskoga zagorja

16.50 — 17.10
Rasprava i zaključci Skupa

———————————————————————————

Autobus za Krapinu za sudionike Znanstvenoga skupa i njihove goste polazi u ponedjeljak 3. rujna 2012. u 7.30 sati s Mažuranićeva trga u Zagrebu. Povratak u Zagreb predviđen je u 17.30 sati.