Niti do sosede Bar(b)ike nebrete dojti bez veze

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
e-vundato: 15.10.2012.
 
Premišlavanje Jožeka radnika
 
Niti do sosede Barike nebrete dojti bez veze
 
Kuliko vidimo vu školaj je to tak, jedni čakajo i pišejo moljbe, a drugi so zeti mam. Kak i vu vsemo i tu tre meti srečo. Tak sam vam i ja ne mel srečo gda je moja soseda Barika zbirala svojega pajdaša. Parpot sam pokazal željo, tu i tam sam i žmigavce hital, ali je, na vse zadje, bil zebrani pajdaš Tonča. Prekesno sam zazvedil gda je on igral z kviskijom i gda ga je donesel na stol. Tak vam je to gda se ne zna točno kakše se „argumente“ čovek mora meti.

Piše: Jožek radnik
 

Nesmo mogli veruvati i nesmo si mogli najti mesta gda smo čuli kak nas je napustil precednik Sabora , gospon Boris Šprem i to vu nejjakšim letima. Vsi znamo gda se o mrtvima navek pripoveda vse nejbolše, ali tuliko vsega dobroga kak se spripovedalo za gospona Šprema je muoči retko gda čuti. Ali vsi, kak oni na vlasti (Borisovi pajdaši), tak i oni vu oporbi so Borisa jako falili, a to znači sam jedno: gda je gospon Šprem bil pravzaprav dober čovek, jerbo je nišči, ruon nišči, nej rekel niti jedno hudo reč za jega. A takši so, moramo deti roko na srce i reči, jako retki ili ga jiv jako niti ne. Još nekaj, gospon Šprem se predi, nek je napustil ovaj svet pomiril z dragim Božekom, a jegov velečasni, očem reči, župnik ga je sprevajal. Vidite gda i med esdepeovcima jega onih šteri verjejo vu Božeka i gda so nej vsi nezerenoši kak se to za jiv misli. Vsi šteri so rekli gda bode gospon Šprem čuda falil jerbo je još bil mladi, a čovek na svoji mesti: dober, poštenjak, stručnjak i od reči. Takših ga denes ne preveč!

Tak je to navek bilo, dok jednomo smrkne drugomo se presveti. I ve je ne drugač, ali se dvemaj presvetilo. Dok je gospon Šprem hmrl, Jožek (moj imejak, nek se zna gda mi još navek nekaj vredimo) Leko je od potprecednika postal precednik Sabora, a naša međimorska saborska zastupnica, gospa Dragica Zgrebec, je od zastupnice postala potprecednica. Brzčas je ve vu vsemo dostigla gospona Bolto Jalšovca, i po letima vu Saboro i po funkcijama. No, nekaj sam mel čuti pre čakoski gracki vuri gda smo jo nej mi Međimorci predložili za potprecednico nek naši sosedi z Koprivnice. Je li je pak tu mel svoje prste naš međimorski jal ili pak je to zato kaj so jo oni i zebrali vu Sabor. Nebrem vam tu nikaj reči jerbo je to previsoka politika za mene, ali moram čestitati gospođi Dragici i to brez fige vu žepo!

Dok so jedni navučiteli i navučitelice (najte me krivo razmeti, ali moral sam navučitelice posebno spomenuti jerbo so mi čuda lepše od navučitelov) slavili svoj Den na svetlo dneva je zišlo to kak je gospon Janko Kalšan došel do svoje navučitelske radne knigice. Ne moram vam nikaj več pripovedati, vse se zna. On ve dela malo pre mami vu Šenkovco, a malo pre maminoj pajdašici vu Strahoninco. I nej sam to, ve je došlo vum i to gda se i prinas vu Međimorjo nikaj ne događa brez veze. Mortik je to istina, a mortik je i nej. Kuliko vidimo vu školaj je to tak, jedni čakajo i pišejo moljbe, a drugi so zeti mam. Kak i vu vsemo i tu tre meti srečo. Tak sam vam i ja ne mel srečo gda je moja soseda Barika zbirala svojega pajdaša. Parpot sam pokazal željo, tu i tam sam i žmigavce hital, ali je, na vse zadje, bil zebrani pajdaš Tonča. Prekesno sam zazvedil gda je on igral z kviskijom i gda ga je donesel na stol. Tak vam je to gda se ne zna točno kakše se „argumente“ čovek mora meti. Tak vam je i napriliko vu našaj školaj. Nejpredi vsaki mladi navučitel mora znati što je gazda vu školi: negdi je to ravnatel, negdi pedagog(ica), negdi tajnica, negdi precednik školskog odbora, negdi precednik mesnog odbora, a negdi, ne bodete veruvali, i podvornik. A o šefima partije i stranki da i ne govorimo jerbo črleni telefoni navek delajo. Minuli so oni cajti gda so župnik mogli nekaj vu školi zrihtati. Kuliko vidimo vsega ga je. A što je za vse to kriv? Što? Mi! Gda bi mi vejč dece delali, navučiteli, navučitelice i profesori bi čuda vejč posla meli, tak gda bi Janko mogel sam vu Šenkovco puno satnico meti. A kaj se unda čaka, na posel! Sam vam povedal kak to moja soseda Barika rešavle.

Nova televizija nam kaže nove receptline i nove kuhare. Nesam mogel veruvati gda sam videl kak se nejveč moških mota po kuhji i okoli šporhota, a med njimi so nejglavneši i nejbolši naši Međimorci Nikola Lesarov z Čakovca i Markec Palfijov z Puščin. Jako je lepo bilo videti kak se dečki razmijo vu ženske posle i nikak sam nej uspel zazvediti kak so, itak, uspeli ženama zeti kuhače z rok. Vsaka čast ženama štere so to dopustile, makar verjem gda je bitka za kuhačo bila duga i oštra, a vu takšoj bitki sam nejjakši i nejuporneši pobedijo. Tre to dečkima priznati, makar ja i dale mislim gda je kuhja nej mesto gde moški morejo pokazati vse kaj znajo. Bil sam vu krčmi pre Juliki i tam so se nešterni na šanko spominali kak so ovi naši dečki, z šterima se mi jako štimamo, papučari, ali sam jim nej dal na prav. Fest smo se zgrabili, ali nas je, na vse zadje, Julika pomirila z gazdaričinom rundom: Što zna kak bi to vse završilo gda je tua runda nej došla na vreme.

Lejpo sam vam rekel gda postoje škole gde se ne dela po vezi. Takša škola vam je v Svetomo Đurđo na Brego. Tam vam se dela šporcka dvorana, a i škola se malo dodelavle i to zato kaj bodo deca dopolne hodala vu školo, a odvečer bodo delala vu goricaj ili pak vu sadovnjako. Zidanje te škole je, na natječajo, (dobro ste prečitali) dobilo poduzeče Feniks z Slavonskoga Broda. I posel kesni. Vidite kak to zide gda se stvari rešavlejo po natječajo. Gda je bilo po vezi unda bi toga posla delal naš Team ili pak naše Graditeljstvo, a dok naši delajo unda je to gotovo predi nek je dogovorjeno. Najte se nikaj smejati, pak tak je bilo vu Belici gde so šporcko dvorano delali naši meštri z Graditeljstva i naprajli so jo dva mesece predi. Dok deca pre Svetomo Đurđo drčejo, natiravlejo i ričejo labodo po sinokošaj, ovi na Belici več tri mesece to delajo vu dvorani. To sam vam sam štel reči kaj ne bodete vi misli gda je vse hudo kaj se po vezi napravi. Ak je dobra i prava veza unda vse štima. Tak je i soseda Barika rekla!

http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=14836:niti-do-sosede-barike-nebrete-dojti-bez-veze&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 56 sim:

http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine892i?mode=embed&layout=grey     

i(l) str. 56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/892/mnovine892i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dozivi Zagorje 04-Stari fosili-Baurico.wmv, 02:38
Program Doživi Zagorje sastoji se od obilaska četiri zagorske kleti. Više o programu na www.dozivi-zagorje.hr .