ZVEZDARSKE

Vojko Miklaušić
“Plemeniti puti”

Cirkvene popevke

ZVEZDARSKE

Takve su pahulke padale

1.   Takve su pohulke padale
      Kaj su nam Jezuška nunale

2.   Novom, se letu veseli
      Da nam se Jezuš porodi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Novo se leto veseli

1.   Dober vam večer gospodar
      Da bi vam Jezuš zdravle dal.

2.   Svetla nam zvezda svetila
      Spod one gore visoke.

3.   Tople su rose kapale
      Jezuša Dete kupale.

4.   Topli su vetri hlidili
      Jezuša Dete nihali.

      Pripjev:
      Novo se leto veseli
      Da nam se Jezuš narodi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.
Sredek pola spod javorka
Lepo nam zvone zvonki dva
Jošček nam lepše Marija
Ka nam je Jezuška zrodila
I v svilni povojec povila
I v zlatne zibčice zibala
Lepo mu drago spevala.

2.
Denes den je pun vesela
Od Boga nam prikazan
O drage duše krščajnske
Veselete se, radujte se.
Dragom Bogu zafalete
Kaj ste zdravi i veseli
Novo leto doživeli.

3.
Zišla nam je zvezdica
Za num gorum visokum
Dalki su puti temna je noč
Vužgi nam Marija nebesku luč
To ne bila zvezdica
Neg Marija Devica.
Dober večer gospodar
Bog vam dobre ludi dal
Gospon po iže šečeju
Nam mali darek mečeju
Gospa škrijne otpiraju
Nam darek na put zbiraju
Deklice po iže skačeju
Nam peharce natačeju
Te je popevke konec kraj
Dej Bog dušicom svetli raj.

4.
Jezuš lubi Mariju
A Marija Jezuša
Na ruka ga zdigala
K nebu ga podigala
Z neba golub zletel je
Zvrh Jezuška letel je
Bog Otec se čuje
Sineka miluje
Sinek Boži kraluje
V ontarecu stanuje
Se lepote vu Jnemu
Se dobrote po Jnemu
Sinek Deve Marije
Segdar budi pofalen
S Ocem Duvom Svetem
Na se veke Amen.

5.
Junake darujmo
S tem pisanem pasom
Devojke darujmo
S tem pisanem sveskom
Dečicu darujmo
S tem presvetem Jezuškom
Mamicu darujmo
S tum presvetum Marijum
Očku darujmo
Tog presvetog Jožefa.

6.
1.   
Zvezdica je posvetila
Obvr stolice je stala
Veliku svetlost zavdala.

2.   
Sveti Jožef cvetek nosi
Med junake nega nosi
Kaj bi (pravi) bili veseli
Kaj Jožefa zafalili.

3.   
Mati Marija venčec nosi
Med divojke nega nosi
Kaj bi (prave) vesele bile
Kaj Marije zafalile.
 
4.   
Oj divojke stante gore
Stante gore dobre vole
Stante gore na klupčicu
Prinesete božičnicu.

7.
1.   
Smileni Jezuš dojdi k nam
Prepelaj dušice svetli raj

2.   
Svetlem je raju najlepše
De su dušice vesele.

Turopolska forumgGorica
“Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga

http://www.forumgorica.com/kajkavski/’plemeniti-puti’-vojka-miklausicovoga/msg48714/#msg48714

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dober ti večer gospodar, 03:41
Božičje (Božične) pesme OSS-a Buševec

http://www.youtube.com/watch?v=FQrvT-r5qwQ