Hrvatski kajkavski kolendar 2010. (1)

 

Turopolska forumGorica
Hrvatski kajkavski kolendar ili protuhrvatski kojekajkavski štolendar

http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvatski-kajkavski-kolendar-ili-protuhrvatski-kojekajkavski-stolendar/msg29050/#msg29050

Pranjić urednik Kajkavskog kolendara      
Četvrtak, 02 Travanj 2009 

Profesor filozofije i književnosti Ivan Pranjić, novi je urednik je urednik Hrvatskog kajkavskog kolendara, godišnjaka kojeg izdaje Matica hrvatska ogranak Čakovec. Pranjić na mjestu urednika dolazi nakon dugogodišnjeg urednika, sada pokojnoga prof. dr. Zvonimira Bartolića, a odluka je to Upravnog i Nadzornog odbora MH Čakovec i samog Pranjića.

Pod njegovim vodstvom započele su pripreme za Hrvatski kajkavski kolendar 2010, koji prema Pranjiću i vodstvu MH Čakovec i dalje mora ostati najvrednija publikacija u sjevernoj Hrvatskoj. (S. Mesarić)

http://www.mnovine.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9936&Itemid=78

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Međimurje, br. 2848, 24. Studenoga 2009.

PREDSTAVLJEN HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2010.

Autor članka: R. Topličanec

Ovogodišnje, 18. izdanje Hrvatskog kajkavskog kolendara, prema riječima njegovih urednika i izdavača, predstavnika čakovečkog Ogranka Matice hrvatske, nastavlja tradiciju prethodnih, ali u nešto izmijenjenom obliku. To se odnosi ne samo na njegov obim, nego i na sadržaj.
Predstavljanje godišnjaka upriličeno je 20. studenoga u restoranu Kruna u Čakovcu. U prisustvu većine od 111 autora 150 priloga, koliko ih sadrži ovogodišnje izdanje, nekoliko uvodnih riječi rekao je predsjednik čakovečkog Ogranka Matice hrvatske Stjepan Hranjec. Više su o samom izdanju i njegovoj povijesti govorili glavni i odgovorni urednik Kolendara Ivan Pranjić te njegov pomoćnik i tajnik Ogranka Tomo Blažeka. Pranjić je pritom istaknuo da je u ovakvom obliku i od strane sadašnjeg izdavača ovo 18. godišnjak koji je doživio i određene promjene.
– Pojačali smo broj tekstova na kajkavštini, pogotovo unutar beletrističkog bloka. No, želja nam je da na kajkavštini budu zastupljeni i ostali prilozi. Kolendar sadrži i blok s raspravama i studijama, praktično znanstvenim radovima. Tekstovi takvog tipa zapravo su nalazili mjesta u izdanju Hrvatski sjever. No, zbog nedostatka sredstava, on ove godine neće biti izdan, pa su u godišnjak HKK-a uključeni i takvi tekstovi.
To je dovelo do povećanja stranica na blizu 700. Istaknuo je i da je HKK jedini profitabilan projekt Ogranka kojim se onda i potpomaže druge Matičine projekte.
Tomo Blažeka podsjetio je prisutne na još jedan jubilej – 40. obljetnicu izdanja prvog poslijeratnog kalendara izdanog za 1968./69. godinu koji je nosio naziv Međimurski kalendar. Sva izdanja tiskana su u čakovečkom Zrinskom, a ovogodišnje je izašlo u nakladi od 2.500 primjeraka. Zahvaljujući brojnim sponzorima, u sjedištu čakovečkog Ogranka Matice hrvatske može se kupiti za svega 60 kuna. Godišnjak je i dalje koncipiran kao štivo za širok krug čitatelja, a dob autora kreće se od 9 do 94 godine.

R. Topličanec
http://www.medjimurje.hr/clanak/2848/2009-11-24/predstavljen-hrvatski-kajkavski-kolendar-2010

i/ili:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hrvacki-trojezicni-pluralizem-ili-sto-jenoumle/msg23551/#msg23551

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Video:
Hrvatski kajkavski kalendar 2010., 0:29

http://www.youtube.com/watch?v=nIwOTTLR62w

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2010.
Godišnjak Matice hrvatske ČakovecUredništvo
Tomo Blažeka, Jurica Cesar, Stjepan Hranjec, Ivan Petriš, Ivan Pranjić, Đuro Ružić, Vera Zemunić

Glavni i odgovorni urednik
Ivan Pranjić

Pomoćnik glavnog urednika
Tomo Blažeka

Grafički urednih i naslovnica
Dragutin – Dado Štebih

Tajnica uredništva
Donata Balent

Fotografije na naslovnici i zadnjoj stranici
(Učiteljski fakultet u Čakovcu i skulptura sv. Jeronima)
Damir Klaić – Ključ

Priprava
Grafika d.o.o. Osijek

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dragi čitatelji!

Više od desetljeća i pol ovaj godišnjak izlazio je pod uredničkom, skrbi pokojnog profesora Zvonimira Bartolića. Zajedno sa sadašnjim predsjednikom čakovečkog Ogranka Matice hrvatske, profesorom Stjepanom Hranjecom, obnavlja 1993. godine Hrvatski kajkavski kolendar, koji je davne 1972. bio zabranjen. Otimanje zaboravu starih kulturnih tradicija kao da je bila profesorova misija. Prekine li se tanka nit pisane riječi koja nas povezuje s prošlošću, mislio je profesor, ostat ćemo bez svijesti o njoj, a posljedično i o sebi. U vrijeme hrvatskoga proljeća, ranih sedamdesetih godina prošloga stoljeća, ovo glasilo, pod nazivima Kajkavski kalendar i Kajkavski kolendar uređuje Dragutin Feletar. To je opet nastavak tradicije Međimurskog kalendara iz tridesetih godina o čemu ćemo za sljedeći broj prirediti poseban tekst. Hrvatski kajkavski kolendar samo je jedan od mnogih projekata Matice hrvatske Čakovec i ljudi koje je okupljao profesor Bartolić, ali žilavošću svoga htijenja i ukorijenjenošću u najširim čitateljskim slojevima jedan je od najuspješnijih. Malo se koja tiskovina u Hrvatskoj može pohvaliti nakladom iznad dvije i pol tisuće primjeraka, bez remitende (neprodanih primjeraka). Osim što refinancira svoje izlaženje, Kolendar potpomaže i druge, neprofitabilne Matičine projekte.

Kao što profesor Bartolić nije želio temeljitije zadirati u pučku koncepciju godišnjaka, ni ovo Uredništvo ne želi iznevjeriti „horizont očekivanja!” njegovih poklonika. Dakako, dragi čitatelji, primijetit ćete manje grafičke inovacije, napuštanje tituliranja i fotografija autora te grafičkih detalja koji nisu u funkciji teksta. Pokušali smo uz dosadašnje vjerne suradnike pridobiti i neke nove, čak i izvan granica Lijepe Naše kako bi Kolendar došao u interkulturni dodir s ostalim narječjima i dijalektima, a ne samo sa standardnim jezikom kao svojevrsnim antipodom. Tek u dijalogu s čakavskim i štokavskim idiomima kajkavski može pokazati svu svoju izražajnu snagu i ljepotu. Iako nosi atribut kajkavskvi, Kolendar do sada nije donosio puno kajkavskih tekstova. Koji put je teško i opravdavao svoj naziv. Potrudili smo se u ovom broju malo pojačati kajkavski blok, a ubuduće ćemo još više nastojati oko toga. Drago nam je što su se našem pozivu odazvali neki vrsni kajkavski pisci, očekujemo ubuduće još više suradnika.

Kako je zbog novčanih neprilika, izazvanih recesijom, tiskanje časopisa Hrvatski sjever dovedeno u pitanje, Hrvatski kajkavski kolendar trenutno je jedino glasilo čakovečkog Ogranka Matice hrvatske. Zbog toga, a i zbog želje da još više proširimo čitateljski i suradnički krug, u rubrici Rasprave tiskali smo nekoliko znanstvenih tekstova. Taj trend također ćemo nastaviti.

Zahvaljujem Predsjedništvu čakovečkog Ogranka Matice hrvatske što mi je povjerilo ovaj projekt, Uredništvu na pomoći i savjetima, te tajnici i grafičkom uredniku na strpljenju. Vas, dragi čitatelji, molim za benevolentnost ako naiđete na kakvu pogrešku jer ovo je do sada najopsežniji broj, a iskustvo je na početku.

Urednik

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(ZA)KAZALO HKK 2010.

Uvodna riječ……………………………………5
 Kolendarij……………………………………..6

I. IN MEMORIAM
Branka Jagić: Knjiga kao svijeća………………………24
Stjepan Hranjec: Odlazak velikana   …………………….25
Đuro Ružić: Govor održan na komemoraciji prof. dr. Zvonimiru
Bartoliću u Međimurskoj županiji 12. veljače 2009.
………..28
Oproštajni govori na sahrani prof. dr. Zvonimira Bartolića 13. veljače     2009. (Ivan Pranjić, Stjepan Sučić, Josip Posavec, Mladen Križaić, Đuro Blažeka, Stjepan Hranjec, Dragutin Feletar,
Marijan Pongrac, Bojan Kocijan)   …………………..30
S. Damiš/ T. Vrbanec: Franjo Damiš……………………43
Mladen Genc: Dr. Đurđica Cvitanović  …………………..45
 Đuro Bel: Branko Galinec -Aris………………………48

II. OBLJETNICE
Dragutin Novina: Osam stotina bistričkih ljeta……………..53
Ivan Knežević: Pet stoljeća kapele sv. Volfganga u Vukovoju  …….56
 Tomo Blažeka: 220 godina župe Kotoriba ………………..61
 Franjo Marciuš: 150 godina željezničke pruge Kotoriba – Čakovec … 65 
Martin Mihaldinec: 130 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Virje
……………………………………..72
 Franjo Marciuš: Uz 120. obljetnicu željezničke pruge
Varaždin – Golubovec
…………………………..76
  Franjo Marciuš: Uz 120. obljetnicu željezničke pruge Čakovec –
– Mursko Središće – (Lendava)
   …………………….81
Ivan Večenaj Tišlarov: Badenke ………………………88
 Tomo Blažeka: Ivan Večenaj Tišlarov  …………………..92
 Franjo Talan: Deset godina rada Društva za obilježavanje grobišta
ratnih i poratnih žrtava (2000.-2010.)
  ………………..96

Franjo Marciuš: Obljetnice hrvatskih književnika, znanstvenika, domoljuba, udruga i posebno vrijednih događaja s područja sjeverozapadne Hrvatske………………………..106

III. KRONIKA
Mladen GenC: Trkošćanska kronika (1334.-2009.) ………… . 117
Slavko Lajtman: Međimurci i rat u Dalmaciji……………..122
Bojan Kocijan: Zrinskima u trajni spomen………………. 128
Dunja Horvatin: Krapino moja, kak imam te rad……………141
Ivan Sinovčić: Sisački tiskari……………………….146
Pavao Jurinec: Zvona svetog Antuna…………………..149
Ljudevit Marđetko: U prostoru i vremenu ………………..153
Martin Lukavečki: Breznički Hum……………………161
Josip Črep: Husari Varaždinske županije nastavljaju tradiciju……168

IV. POVJESNICA
Stjepan Hranjec: Kronologija Franjevačke godine  …………..177
Vladimir Mesarić: Međimurska grobišta i stratišta nakon II. svjetskog
rata
………………………………….—–185
Vladimir Matejaš: Loborska stela……………………. 189
Dafne Vidanec: Oproštajno pismo Katarini ima antropološki, etički,
psihološki i teološki moment
………………………195
Franjo Talan: Proslava zlatomisničkog jubileja…………….202
Marija Milas: Ivan Zakmardi Dijankovečki……………….210
Tomo Blažeka: Spomenik Nikoli Zrinskom Čakovečkom u Donjoj
Dubravi
…………………………………..212
Tomislav Matić: Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske  ……………214 ,
Tomo Blažeka: Spomen-ploča dr. Ivanu Novaku u Čakovcu   …….217
Tomo Blažeka: Spomenik Ani Katarini Frankopan-Zrinski u Čakovcu 219
Slaven Ujlaki: Limena glazba Donja Dubrava…………….. 221
Daniela Šantalab: Sestre milosrdnice u školama……………223
Dragutin Kos: Zaboravljeni…………………………227
Hrvoje Petrić: Obitelj Hirschler i njen utjecaj na gospodarski život
istočnog Međimurja
……………………………230

V. SJEĆANJA
Vladimir Pletenac: V Kotoribi sem se rodil, v Čakovcu sem v školu
hodil
…………………………………..239

Ivan Haramija Hans: Uspomene jednog karikaturista…………245
Dragutin Šafar: O ambicioznim beznogim ustrajnicima   ……….247
Nikola Jagačić: Sjekirom u lov na štuke…………………253
Vera Zemunić: Ljetna kuhinja……………………….254
Lojzo Buturac: Antun Matasović i Međimurje……………..257
Vladimir Miholek: Sjećanje na đurđevečku obitelj Braun   ………260
Lojzo Buturac: Sjećanje na Ivana Cvetkovića Ceveka – kajkavskog
pjesnika
…………………………………..265
Daniel Šantalab: Tragična sudbina franjevca Sebastijana Šantalaba .
270 Ana Žišković: Sjećanja na franjevce koji su djelovali u Čakovcu
unatrag 45 godina
…………………………….274
Barbara Turk: Na hodočašću u Bleiburg s hrvatskim braniteljima
2009. godine
   ……………………………….283

VI. RASPRAVE
Đuro Blažeka: Mjesto dijalekata u globaliziranom svijetu………291
Alojzija Tvorić: Usporedba grafostilističkih odlika dvaju molitvenika
Raja duše i Putnog tovaruša  ……………………….306
Lidija Bajuk: Hrvatska tradicijska glazbena baština iz Međimurja i
odgojno-obrazovne institucije
  ……………………..325
Marko Rašić: Rodno mjesto svetog Jeronima………………335
Josip Bedeković: XLVIII. poglavlje knjige Natale solum……… . 337
Ivan Pranjić: Etičke i estetske koordinate Krležine književne
egzistencije
…………………………………349

VII. PROSVJETA, KULTURA, SPORT
Stjepan Hranjec: Prešućena obljetnica    …………………363
Josip Vrbanec: Školstvo u Maruševcu…………………..369
Mladen Gene: Škola u Bednji……………………….375
Verica Jačmenica-Jazbec: Čakovečka bolnica za medvjediće…….378
Klaudija Đuran: Hodočašće u Svetu Zemlju   ………………382
Josip Bajuk: 10. obljetnica smrti Jurice Muraija…………….404
Franjo Martinez: Izlet u Istru……………………….408
Franjo Šantalab: Brdo Kukelj – istočni obronci Ravne gore  …….417
Marija Turk Sakač: Hungarizmi u govoru Peklenice …………419
Martin Mihaldinec: Sto godina sporta u Virju……………..425
Damir Marcinjaš: Javna glasila i sport………………….428

VIII. BELETRISTIKA
Đuro Bel: Tretja sneha……………………………433
Đuro Bel: Otpri, Marica, vrata……………………….437
Branka Jagić: Mačkurek………………………….. 441
Petrana Sabolek: Štiri pajdašice……………………..444
Stjepan Janković Štef: Samoća………………………447
Božidar Glavina: Dok vreme caru mine…………………. 449
Anto Ćorlukić: Loptica ………………………….. 462
Ivica Jembrih Cobovički: Taj Kakosezove………………..466
Nikola Peti: Prisutnost…………………………… 467
Mislav Benić: Kako sam stekao Mariju………………….472
Marijan Ščuka: Elegia silvatica………………………479
Željka Skledar: Cug mašina fućka…………………….481
Franjo Žeželj – Mustak: Kak postati slikar   . . …………… 484
Josip Janković: Trojstvo prezmožno……………………485
Đuro Franćić: Protuletje nam pak dohaja………………..487
Radojka Oreški: Prijatel…………………………..488
Spomenka Marciuš: Žetva  …………………………489
Silva Trstenjak: Fašenk…………………………..491
Anja Vidović: Stranjski svet………………………..492
Stjepan Janković Štef: Vu goricaj pri Tri kralji   ……………493
Radovan Novina: Poišči popevku……………………..495
Magdalena Vlah-Hranjec: Oj, mamica, moja stora mamica……..495
Nikola Peti: vPjesme Aleksandra Gerova[/i] …………………496
Sead Alić: Razgovori s učiteljem  ……………………..499
Franjo Bratić: Pjesme   ……………………………500
Ivica Budulica Strikan: Pjesme……………………… 502
Daliborka Brković: Pjesme…………………………508
Jula Erceg: Oktobar u Doboju  ……………………….511
Mijo Ružić: Japina pjesma pokojnoj mami………………..511
Ivan Knežević: Pjesme. …………………………..513
Vera Zemunić: Plači, plači, Katarino…………………..514
Dino Vlahek: Pjesma…………………………….515
Jelena Lukša: Pjesma…………………………….516
Lea Lesar: Snovi pod otiračem  ………………………517

Tena Novak: Pjesma  …………………………….518
 Melita Hamer: Bodi čovek   …………………………518
 Ljubica Kolarić-Dumić: Pjesme    ……………………..519
Mirjana Mališ: Za sve vas u plavom……………………521
Stjepan Blagus Feks: Srljam u nevolje………………….522
 Mihael Bičak: U molitvi…………………………..523
 Stjepan Janković jr.: Pjesma………………………..524
Matija Hlebar: Pjesme……………………………526
 Ivica Jembrih Cobovički: Popevka stvorov  ……………….528
 Đuro Bel: Zebrane misli  …………………………..530
 Vera Zemunić: Rođendan u mraku…………………….536
Vera Zemunić: Božić tete Lije. ………………………539
 Anica Barković: Nemarni poštar Slonko…………………540
Anka Balent: Rodine noge   …………………………542
Anka Balent: Dvije torbe. …………………………543
Adela Petriš: Patuljak i vjeverica……………………..544
Viktorija Puzak: Moj Čakovec……………………….547
Lucija Balent: Pjesme…………………………..548
Lina Janković: Molitva……………………………549
Lara Vugrin: Moje malo Međimurje……………………550

IX.  FOLKLORISTIČKE TEME
Josip Janković: Neke hrvatske kajkavske narodne poslovice iz
Međimurja s temom demonologije
…………………..553
Slavica Moslavac: Ivanje. …………………………558
 Milka Jagić: Žetva i mlata   …………………………566
Juraj Matunci: „Ponesite sebom dude, da nam tamo lepše bude,
huja haj!”
………………………………….569
Gordana Marta Matunci: Običaji od davnine  ……………..576
Mladen Genc: Maske Izidora Popijača.. ………………..582
Josip Šimunko: Neke međimurske rugalice   ……………….584

X.  HRVATI IZVAN LIJEPE NAŠE
Ivan Bošnjak: Što je Hrvatima Bosna i Hercegovina? …………591
Vladimir Sovar: Naše potomstvo u Australiji   ……………..594

XI. PRIKAZI
Tomo Blažeka: Sedam glavnih Vladimira Mesarića ………….599
Mladen Genc: SUSRET: Dr. Nikola Grozdanovski Kole, liječnik i
slikar.
……………………………………604
Tomo Blažeka: Sibila nagrađena na Intergrafici u Zagrebu   …….608
Tomo Blažeka: Susret i spomen na HKK 2009. ……………611

XII. GOSPODARSTVO, POLJODJELSTVO
Damir Marcinjaš: Vrijeme preživljavanja i prizemljenja  ……….617
Snježana Zorković: Kompanija Tehnix iz Donjeg Kraljevca na 85.
jubilarnom Jesenskom zagrebačkom velesajmu
   …………..620
Damir Marcinjaš: Tvrtka Bernarda iz Pušćina.. …………..623
Damir Marcinjaš: Tvrtka Šestan-Busch iz Preloga………….625
Danica Kuštrak: Ljekovito bilje bilogorskog područja…………627
Franjo Martinez: Divlji kesten na putu nestajanja?. ……….. . 631
Vilibald Novak: Smokva (Ficus carica)   …………………637
Ivan Jagačić: Neka oboljenja goveda……………………640
Josip Puklavec: Utjecaj klime na vinograde u Međimurju  ………643

XIII. PROMIDŽBENE PORUKE   . ………………….659

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HRVATSKI KAJKAVSKI KOLENDAR 2010.
Godišnjak Matice hrvatske Čakovec

Nakladnik
Matica hrvatska – Ogranak Čakovec
Park Rudolfa Kropeka 2
Tel./fax. 040/314-080
e-mail: matica-hrvatska@ck.t-com.hr

Za nakladnika
Stjepan Hranjec

Lektor
Ivan Pranjić

Korektori
Donata Balent Franjo Marciuš

Tiskano u studenom 2009.

Naklada
2500 primjeraka

Tisak
ZRINSKI d.d. Čakovec

ISSN 1332-2141

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nastavek v sledečomu listu

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Video:
Hrvatski kajkavski kalendar 2010., 0:29