Nema Šalamonskoga rešejna

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundato: 28.01.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Branko Šalamon odustal od kandidature

Piše: Jožek radnik

Počeli so pomalem, kak puži vum z kučici, dohajati gradonačelniki, načelniki, župani… i jivi zamjeniki. Kak i navek. Nejpredi pomalem, srmežljivo, a črez par tjedni jiv bode vse vejč i vejč, kak gljivi posle dežđa. No, nikaj zato, navčeni smo mi na vse to, jerbo neje nam prvipot kaj pak pemo zbirat. Ali kak i navek, ne bodemo mogli zebrati nejbolše, jer se oni niti ne bodo javili, pak bodemo morali zebrati od onih šteri nam se nudijo.

Minuli mesec nas je rezveselil čakoski Mikula Lesarov, šteri je postal nejbolši kuhar vu Lepoj našoj, očem reči, Master Šef na Novoj televiziji, a of mesec je osvetlal obraz nam Međimorcaj Mikula Bregović z Peklenice, šteri je, vsima na sveto, otkril zmržjeno mlačno vodo. Najme kaj, Mikula je pokazal i dokazal da mlačna, topla i vroča voda zmrzavle čuda fletneše nek mrzla. Kuliko vidimo, mi Međimorci smo spametni kak vrag, očem reči, prek prokleti i za kaj god se primemo smo nejbolši. Treba igrati ve dok nas je karta krenula. Kaj nebo ve zišlo da so sam Mikule spametni, zadji je cajt kaj se i vsi drugi genemo. Dečki so nam sam pokazali da je vse muoči dok se oče.

Precedništvo SDP-a vu Zagrebo je doneslo odluko, a da je nej nišči niti z okom trepnul, da bode Ivek Perhočov znova kandidat za našega i međimorskoga župana. Z tom odlukom je istekel mandat Deano Hunjadijo šteroga so mo dali međimorski esdepeovci. Na tom zagrebečkom zestanko so se paritjci spominkovali o temo što bode glavni međimorski SDP-ovac dok Iveko mine mandat povjerenika. Kak sam mel za čuti pre čakoski gracki vuri, to mesto je bilo ponuđeno Brankijo Šalamono, ali je on odustal od kandidature, tak da bodo morali iskati drugoga.

Zadji sneg šteri je zapunil celo Međimorje nacurel je i vu Čakovco i to tak čuda kaj je podral krova nad terasom na glavnomo čakoskomo trgo. Vsa je sreča kaj je sneg curel po zimi da je terasa prazna, jerbo da se je to pripetilo po leti mogel je i nešči nastradati. Vsako zlo za nekše dobro. No, neje to vse: vsi smo mi, kak i navek, meje delali, meje odmetali snega, a čuda vejč gledali sosede šteri so nej odmetali snega. A morali so. Nejvredneši so bili beskučniki, oni so, vsi do jednoga, počistili snega pred svojaj hižaj tak da sam jiv moral pofaliti.

Počeli so pomalem, kak puži vum z kučici, dohajati gradonačelniki, načelniki, župani… i jivi zamjeniki. Kak i navek. Nejpredi pomalem, srmežljivo, a črez par tjedni jiv bode vse vejč i vejč, kak gljivi posle dežđa. No, nikaj zato, navčeni smo mi na vse to, jerbo neje nam prvipot kaj pak pemo zbirat. Ali kak i navek, ne bodemo mogli zebrati nejbolše, jer se oni niti ne bodo javili, pak bodemo morali zebrati od onih šteri nam se nudijo.

Dok se nam jedni nudijo, drugi so zdigli roke od naše domače, očem reči, lokalne (neje od glagola lokati) politike. Tak so nam se zagrozili Mario Moharič z Gorčana, Marijan Varga, dobravski načelnik i svetomartinski Francek Makovec da več ne kanijo biti načelniki. Razmem dobravskoga Marijana, šteri je več pomočnik ministra, razmem gorčanskoga Mohariča, šteri je več sabornik i čaka kaj se sprazni nešterna ministarska fotelja, ali nikak si nebrem pregruntati kam se, itak, ravna Francek? Pak ne bode valjda doma ostal? Što ga bode magadil? Tulikša leta je, po cele dneve, bil u laufu, a ve najempot bi moral, od jutra do zutra, doma čičati. Najbrž ga bode jegova gospa natirala kaj se prijavi za još jeden mandat sam kaj ne bode dohajalo do svaje pre hiži.

Vse kaj vredi na ovomo našemo falačko zemle med dvemi vodami so gorice i vino. Kaj drugo reči posle vsih teh fešti štere speluvlemo črez celo leto. Nejpredi je Urbanovo trajalo deset dni i nejsmo se opče treznili. V novembro je došel sveti Martin, pokrstil mošta i pak smo bili v goricaj celi tjeden, a čim se leto obrnulo mam smo brojili dneve da bode došlo Vincekovo kaj imamo zgovora oditi z doma. Vsako leto vse vejč ljudi laufa po našim bregima, od goric do goric, od pelnice do pelnice, od lagva do lagva. Neje sam kaj se ljudi špancerajo nek i sprobavljejo vse te dobrote štere so zrasle v goricaj, a završile (pogunuli ste) v lagvima, a krepijo naša tela i veselijo srca. Kaj moremo, ak je naš dragi Božek ruon nas Međimorce zebral kaj bode vu našaj goricaj raslo nejbolše vino na sveto. Nej znati z čem smo si mi to zaslužili, ali to je tak. Bar za ve. Toplo se nadjam da tu ne bodemo nikaj zahuzali. Toga posla tre stajti vinogradarima i vse bode vredo, a političari nek sam dohajajo koštat i na fešte. Tak bode nejbole za vse. Čuda je ljudi bilo po goricaj za Vincekovo, ali vsi so brojili sam one šteri so lojsali v grupama, a vse nas ostali, šteri smo pili, kak i navek vu pelnicaj, a zgovarjali smo se z svetim Vincijom, nas je nišči nej brojil. A dostik ga bilo i onih na podo šteri so isto nej zapisani. Čuda je bole ne biti zapisani nego otpisani. I to zanavek!

Negda, i to ne tak zdavnja, so, ne vinogradari, služili nek lovci. I to devize jerbo so k nam dohajali lovit stranjski lovci i to oni kaj so meli malo globleše žepe. Velijo, oni šteri se razmejo, da je lov nej fal šport. Vidite, čim je politika prijela lovce vu svoje roke mam se nekaj pohabilo. I več na leta zovemo te stranjske lovce nazaj k nam, ali nikak da se vrnejo. Mortik jiv pre stiha zovemo ili pak imamo nekšo drugo falingo?

Jura Stublič se ispričal našaj turističkaj težakaj, Čakovčancima i vsemaj Međimorcaj, šteri so ga čakali na čakoskomo glavnomo trgo, dok je on lenguzal v hotelo i neje došel popevat. Tak bi se to moralo pripetiti da je Jura čovek kak tre. Ali nikaj od toga. Ve je več stoprocentno sigurno da mi Međimorci, a niti naši turistički težaki, toga filma ne bodemo gledali.

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18453:branko-alamon-odustal-od-kandidature&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 48 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine906i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.48 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/906/mnovine906i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zemi mene, zemi mene …

Leiner & Hrnjak – Fticek veli (Zagreb, 06.12.2010.), 03:07