Valčekove

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 18.02.2010.

Za dušu, za spomenek

Valčekove

Ljubaf o tere se denes tuljike šlabekuje kak da se nekam skrila. Gljiboke i srameče čuči skrita i strahu od sega onuga kaj se oko nje dogaja.
Nigdar se nie več kak denes dielala halabuka i „kričanje“oko ljubavi. Zgledi kak da se ljubaf zmenila i da nemre bez čačke. Gdoj ne dobi ilji ne daruje kakef čaček za Valjčekove zgledi za druge kak da njega, ilji on nema, nikuga rad. Rashičeju se mladi po štacune sake felje, prazniju žepe, največ svoje starce, i darujeju svoje „ljubavi“. Nigdar več, nek denes, cmokanje i srčeke ne letiju oko nas.
Ipak, ima i ona druga stran medalje kak veljiju ljudi, a i one kaj su negda ljudi reklji: „Kušljec je kak i prdec. Osietiš ga kratki cajt i poklje se kak i prie.“

Piše: Nevenka Gregurić

 Več duge nišče ne pripovieda o tomu kak su se na Valčekove ženilji tičeki. Teške da bi denes mogel najti tere diete gda bi i čulje priču o tičekove gostja, kaj bi ga nasnubil i poslal pod grmec po gibenice. Negda, gda je dece skruljlje h želucu nie jih bilje teške zvarati i poslati jih h tičekove gosti kaj bi dobilji malje gibenja. Nu da bi videl gosti i bil počaščen moral je iti bos. 

Deca su tomu nasiedalji, išlji bosi pod grm, a unda k domu dobiejžalji si ozeblji i trepeči od zime. Stariejši bi skrivalji smieh h brade i spitavalji, e su bilji trepetljikam i zebicam h gostja. Pri tomu bi se fejst čudilji kak niesu vidlji gosti i čulji mužuku i kak je grde kaj su tičeki prie odljetelji nek su deljilji gibenje. Na stranu tu šegu, gda je več denes nie. Došle su nektere nove šege. One niesu skrite h nekakve priče, stiha pod kakvem grmecu, nek su pune halabuge i sakojačke čačke. Veseljica za Valčekove je kakti veseljica za se ljudi teri se imaju radi. Baš na tie dan, radi toga kaj je biškup Valjentin, prie pune pune stotin ljiet poskrivečki ženil rimske vojnike. Delal je te radi toga jer oženjeni vojniki niesu išlji h rat. Vojnikem je zate bilje zabranjene da se hofiraju i ondak oženiju. Oženjeni niesu bilji dobri vojniki, misljile se unda. Radi toga pripoviedanja ljudi su si, pri nas hu ove par ljiet, zelji Valčekove kak dan onie teri se imaju radi. A ljubaf se, denes, dokazuje tak kaj jedni drugem darujeju nekaj fanj za svetek zaljubljeni. H sakojačke šare paperke najdeju se sakojački čački kak dar. Dar bi pak trebal reči daruvanom kak ga onie gdoj ga daruje ima rad.

Pune bu put na Valjčekove rečene i zgovorene rieči, po gospocki: “Ja te volim.“

Kam češ ljepše rieči šteti čujti nek te. Kak bi bilje ljiepe na Svietu gda bi ljudi, ne same na jeden dan h ljetu nek cielje ljete govorilji jedni drugem tak ljiepe rieči. Kak bi bilje ljiepe živeti h takve cajte. Nu, same bi bedak misljil da je tak nekaj moguče. Takvi cajti gde bi jeden druguga furt imal rad nigdar niesu bilji niti nigdar neju. One kaj pak još žalosti je te kaj se denes iza one sakojačke cinfraste čačke ne čuje, onak stiha, toplje i od srca: „ja te imam rad ilji rada.“

Ljubaf o tere se denes tuljike šlabekuje kak da se nekam skrila. Gljiboke i srameče čuči skrita i strahu od sega onuga kaj se oko nje dogaja. Nigdar se nie več kak denes dielala halabuka i „kričanje“oko ljubavi. Zgledi kak da se ljubaf zmenila i da nemre bez čačke. Gdoj ne dobi ilji ne daruje kakef čaček za Valjčekove zgledi za druge kak da njega, ilji on nema, nikuga rad. Rashičeju se mladi po štacune sake felje, prazniju žepe, največ svoje starce, i darujeju svoje „ljubavi“. Nigdar več, nek denes, cmokannje i srčeke ne letiju oko nas. Ipak, ima i ona druga stran medalje kak veljiju ljudi, a i one kaj su negda ljudi reklji:

„Kušljec je kak i prdec. Osietiš ga kratki cajt i poklje se kak i prie.“

Tužne je unda denes, kaj naj več ljubaf traje tak kak i kušljec, kratke. Ljubaf i strast su se dele pod ruku, skupa idu jeden čas, a unda se hgašnjujeju i hgasneju kaj žljeplje h vode.Poklje kratke gorjeve ostane same pepel. Onie teri su se negda imelji fejst radi, daruvalji se skojački čački u ime ljubavi, zdigneju, saki svoj nos h zrak i kreneju saki na svoju stranjku. Žalosne je kaj se denes ljubaf ne zavljieče i ne zakopa deljejke h srčeka ljudi i nutre pusti korenje kaj bi ju bilje teške spukati. Da se ljubaf duboke nie zakorenila h denešnje vrieme vidi se po tomu kaj je se več mlade ljedične. A one kaj je još gorše kaj ljubavni pari još skup ne stopiju postelju, več njim nemre biti postelja pod istem krovem. Halabuka življenja kak da je stirala one kaj se negda vidlje gda su se ljudi mladi i oni stariejši same pogledalji. Gda je h sakem cajtu življenja dotikavanje ruk, smieh i lukanje, bez da se čul glas, srce je šeptalje:

„Ja te imam rad ilji rada“. Srečni su oni teri još denes jasne moreju čutiti tie par rieči, ne poviedane nek doživljene.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-valcekove

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leiner & Hrnjak – Ftiček veli, 02:59