Esdepejo bodo p(r)o(ne)vjereniki sfalili???!!!

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
vundato: 01.03.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Esdepejo bodo povjereniki sfalili???!!!

Nekaj se zavleklo med te esdepeovce. Posle Međimorja i Čakovca ( v Nedeliščo još bode) došlo je do svaje i v Kotoripskomo SDP-jo. Tam je „glava“ mislila jedno, a biračko telo se odlučilo za Ljubija Grgeca, pak so se rezišli. Vsi znamo da je pred Božič Zoki Milanovič respustil županijski SDP-e i postavil poverenika, a ve pak bode županijski poverenik respustil kotoripskoga SDP-a i postavil poverenika. Nekak je to respuščanje i postavljanje povjerenika došlo v modo med esdepeovcaj. Najgerek sam je li ne bodo povjereniki sfalili?

Piše: Jožek radnik

Čim sam ga zašpotal, Ivek Perhočov se mam oglasil. Na kup je zmetal novinare vsake fele i rekel jim je kak bi on štel još štiri leti sedeti vu fotelji međimorskoga župana. Malo je predugo čakal, pak so ftiči z staroga koaliciskoga gnezda odleteli drugam. Haenesovec Matek Posavcov si je pobral liberale i „seljake“ i žnjimi se ravna dojti do županove fotelje. Što prvi jegova je puca tak da so Iveko ostali sam penzioneri i Pavlicov MDS. Nekaj si gruntam gda bode to premalo za pobjedo. Nej znati kaj si je, itak, Ivek gruntal vu svoji glavi kaj je tak dugo čakal?

Zadji sneg je ipak iznenadil čakosko zimsko službo makar se je za jega znalo nejmeje pet dni predi nek je počel cureti. Komunalci kak da so se zavolili rezgrijati snega, pak so sam nekaj sfrčkali, očem reči, na vse zadje so zahuzali. Ruon sam jiv kanil pofaliti, ali ve nebrem, jerbo da bi jiv pofalil unda bi moral zlagati, a to nečem. Sebi još morem, kaktak, ali vam nej, jer vi znate kaj je prava istina i kak so sfušali minuli petek, soboto i nedelo. Šoferi ralici so vejč bili po krčmaj na kuhanomo vino nek na cesti. Čim jiv politika malo pusti z lanca i kaj delajo kak sami očejo mam vse ostane vu snego. Ve vidite kaj vam je tua naša demokracija? To vam je tak dok vsaki dela kaj oče, a nej kak bi trelo. Neje demokracija za vse, kuliko vidimo, a nejmeje za komunalce i šofere na ralicaj.

Nejga mira na meji z Janezima pre Svetomo Martino. Nej znati kaj bi oni šteli, mi jiv z kruhom, a oni nas z kamejom. Žilavi so kak vrag. Furt jim nekaj vriti frfra i sploh jiv nekaj vu Hrvaško vleče. Nebrem to razmeti: nebrejo gospodariti kak tre niti z svojom Deželom, a šteli bi još grunta preširiti? Dobro je meni teca Franca rekla: pazi na tote male ftiče, jerbo mali ftič je navek veliki krič. I nej sam kaj fest krčijo nek so nigdar nej zadovoljni z onim kaj imajo. Sploh jim oko k sosedo leti. Tak so kak moj pes Bobi, doma ne zna reda delati i nikomo na grunto nikaj ne napravi, a sosedo bi mam restrgal. Nekaj si gruntam kak bi svetomarski načelnik Ferek Makovec moral ostati još jeden mandat na vlasti jerbo sam on more z Janezima dojti na kraj. Fala dragomo Božeko i negdašjemo ministro Božijo Kalmeti kaj so nam naprajli mosta prek Mure polek skele pre Svetomo Martino, jer da ga toga mosta nej Janezi bi več dovlekli mejo od Hotize na Muro. Vsi znamo, imajo Janezi praf, da je negda, pred 400 – 500 let, meja bila na Muri, sam je Mura tekla 5 – 6 kilometrov dale, čistam blizo Hotize i Gornjega Lakoša. Ne tak zdavnja so svetomarski dečki vozili puce prek Mure i tam so se mogli na miro spominati i produbljivati odnošaje kak nas to denes vuči minister Jovanovič, ali je to ve minulo jerbo poličniki lohnijo, po šumicaj i grmljo, tak da mladi, šteri se radi imajo, nemajo mira na svojo, očem reči, nej sam hrvaškoj, nek i međimorskoj zemlici. Ak je takši red v Evropi kak nam ga Janeti kažejo unda je bole da prespimo prvoga juljuša i nikam nejdemo. Nek se Janezi skažejo z Ljubljanskom bankom i nek nam vrnejo peneze štere so nam poharačili, a ne kaj so lakomni za ljuckom zemljom.

Gda smo več pre Ljubljanski banki morem vam reči kak naši, a i sosedovi, političari skrivlejo, kaj so se dospomenuli, kak zmija noge. Moram vam reči kak se političari spominajo što je komo i kuliko dužen, ali nej za peneze štere so naši Međimorci zašparali v Ljubljanski banki. Naši ljudi bodo se morali znova zdiči na zadje noge ak bodo šteli dojti do svojih penez, jerbo Janezi so nigdar nej bili poštejaki. Negdašji precednik države, vu šteroj smo 45 let živeli, a šteroj se nesme reči ime brez velike sile, nas je vučil: svoje nedamo, a ljucko nečemo, a Janezi so to malo predelali kak jim bole paše, pak je vu Deželi ovak: svoje nemamo, a ljucko očemo. Nej znati zakaj jiv je dragi Božek ruon nam dal za sosede. Mi tak dobri, mirni, stiha, oni tak nervozni, žilavi, i haračijo gde stignejo, a uporni so kak vuteske.

Čakoski gradonačelnik je postal nervozen od gda je odustal od novih izborov i del svojo foteljo na licitacijo biračkomo telu. Em se čudi zakaj sneg curi ruon po zimi, em skače vu zrak dok ga nešči nekaj pita za Stanorad, makar je to jegovo, očem reči, gracko poduzeče, em ne zna kuliko je penez odnesel Jura Stublič z Čakovca na staro leto, a neje niti popeval? A još pred kraj lanjskoga leta je vse znal. Makar vsi oni, šteri so kak god malo vpučeni vu čakosko gracko vlast, znajo gda denes vu grado niti trava ne raste, a kaj to gradonačelnik ne bi znal!

Zakaj se čakoski gradonačelnik srdi na oporbene vječnike? Za to kaj ga kajkaj vsega spituvlejo. A dok mo ne paše unda se resrdi i čuda vsega veli, sam nej ono kaj ga pitajo. A zakaj ne krči na svoje vječnike? Zakaj? Zato kaj ga nikaj ne pitajo! A ne pitajo sam zato kaj nej gradonačelniko tlaka zdigli. Ali zato, mesto tlaka, zdiguvlejo roke. Vsaki nekaj!

Nekaj se zavleklo med te esdepeovce. Posle Međimorja i Čakovca ( v Nedeliščo još bode) došlo je do svaje i v Kotoripskomo SDP-jo. Tam je „glava“ mislila jedno, a biračko telo se odlučilo za Ljubija Grgeca, pak so se rezišli. Vsi znamo da je pred Božič Zoki Milanovič respustil županijski SDP-e i postavil poverenika, a ve pak bode županijski poverenik respustil kotoripskoga SDP-a i postavil poverenika. Nekak je to respuščanje i postavljanje povjerenika došlo v modo med esdepeovcaj. Najgerek sam je li ne bodo povjereniki sfalili?

Naši vinari Belović, Cmrečnjak i Dvanajščak so svoje finote pelali v Poljsko kak bi i Poljaki sprobali kaj mi to vsaki den pijemo i po čemo smo tak spametni. Ne moram vam reči kak so se jim naša vina dopala i šteli bi jif meti na svojim stolima vsaki den. Najgerek sam kaj se bo pripetilo ak bode, črez par meseci, i cela Evropa štela meti tua naša nejbolša vina na sveto na svojaj stolaj? Znate na kaj bodemo došli? Sfalila bodo za nas. Sam zato sam vam ja bil protiv Evrope!

Zvir:
http://www.mnovine.biz/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=18782:esdepejo-bodo-povjereniki-sfalili-&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine911i?mode=embed&layout=grey
i(l) str.56 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/911/mnovine911i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anđelka Stankova I Božica Krčmar- Da Mi Dano Dečke Izbirati, 02:23