Moramo menjati i drugima dati šanso

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 13.05.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Moramo menjati i drugima dati šanso

Kinči se Čakovec, kinči se Međimorje, župani, gradonačelniki, načelniki nas gledijo z vsakoga grma, z vsakoga kandelabera, z vsake malo vekše hiže. Ve političari gombajo što je zmislil kaj struja ide pod zemlom, pak ga tak malo kandelaberov po Čakovco. Nebrete veruvati kak so prefrigani te političari, vsega vraga zmislijo i te slike namečejo ruon tam gde ljudi dojdejo kaj jiv vidijo. Da bi bar takši ostali dok na vlast dojdejo, a nej kaj se unda včasi vse pozabi kaj se predi izborov znalo i obečalo. No, vsa je sreča kaj so izbori na prtuletje, pak je to ne tak strašno kaj nam je Čakovec, a i Međimurje naše malo, tak cifrasto.

Vsi smo skupa gledali i drukali za naše puce i dečke z čakoske gimnazije šteri so popevali na televiziji. I to nejlepše i tak dobro kaj so skorom osvojili prvo mesto v Lepoj našoj. Nej znati je li so, na vse zadje, zahuzali oni ili pak mi šteri smo drukali za jiv? Najme kaj, oni so popevali nejbole i nejlepše, furt so bili za štengo pred vsima vse do zadje sobote da so jiv pretekle puce i dečki z Poreča. Brzčas smo zahuzali mi z telefonima jerbo so ovi z Poreča fletneše telefonerali. I dok se vse skupa to prebrojilo ovi z Poreča so dobili malo vejč glasov. No, kak bilo da bilo, naše puce i dečki so pokazali da se glasi, i to oni lepši, čujejo jako dauko i za kajgod se mi Međimorci primemo od toga napravimo zlato. Fala pucama i dečkima, fala profesoro Damiro, fala vsima šteri so pomogli kaj se pak jempot čulo za Međimorje i to nekaj dobroga i lepoga. Kuliko to vredi, pokazal je i Nikola Zrinski, ne znati točno šteri, ali bi mogel biti negdi XXII, šteri je imenoval novoga viteza i to prvoga posle 350 let. I koga bode imenoval ak ne Damira Rodigera, šteri je s zborom čakoske gimnazije vedril i oblačil po glazbenom nebo Lejpe naše. Znajo Zrinski, još navek, kaj delajo.

Ne znati kak i zakaj je jeden američki pes došel na prvo stranico novin? No, neje zato došel kaj je američki neg zato kaj je vgrizel pucko. Vsi znamo da je ne vijest ako pes vgrizne čoveka, nego je vijest da čovek vgrizne pesa, ali tu je bila v pitanjo žena štera je došla posla iskat, pak je to vse čistam nampak zišlo. Bodite sigurni da je mene pes vgrizel to najbrž ne bi bilo v novinaj, isto kak je nej bilo niti pred štiri leti da me je žena z šaraklinom zbila. Kuliko vidimo niti pred novinaraj, a niti pred policajaj, smo ne vsi jednaki…

Minister Linič nema mira i dale lojsa vse okoli i rivle roko v saki žep gde misli kaj more nekaj vum zvleči i posprajti v državno kaso. Nej znati kuliko je to dobro jerbo je ve došel na pijac i na sejam i plaši ljude z svojaj kasaj i fiskalizacijom. Dostapot se najdem na pijaco dok me žena pošle po grincajga, ali sam nigdar ne videl nekšo veliko stisko. Nekaj takšega je i na sejmo. Čuda ljudi se tam obrne i ne bi znal reči je li je i tu v pitanjo tak veliki šeft kaj bi ga trelo deti pod Liničovo kapo. Morem vam reči da sam niti na pijaco, a niti na sejmo niti jempot nej videl Liniča. Brzčas mo je nešči o tomo nekaj pripovedal, pak oče i on od toga meti hasna. Nekaj sam mel za čuti kak je još državna vreča, očem reči, kasa prazna i da jo Slavek nikak nebre napuniti. Nebrem to razmeti: zdigli so nam cene struji, plino, benzino, zdigli so nam pedevea i ve se još to nigdi ne pozna. I još se falijo kak ve nišči ne krade. A de so unda penezi – to vas ja pitam?

Nagrado „Zrinski“ je za Den županije dobil i beličanec Štef Taradi. Ak vam sam tak rečem brzčas ne bodete znali što je to i kaj te čovek dela, ali dok vam rečem da je v pitanjo Utek, mam bode vam vse jasno. Mam bodete znali da je to belički bandist šteri, nejmeje 50 let igra v trubo. I nej sam to, on je vučil, a i dale vuči, i druge kaj igrajo z beličkim pleh-bandistima. A to je bormeš nej mala stvar.Verjem da znate da ga na Belici jako malo stareših, a i mlajših, bandistov šteri so ne prešli Utekovo školo. Štefo, vidiš da smo ne pozabili na tebe. Fala ti za vse ono lepo kaj si za Belico, a i vse nas druge napravil! Neje lefko tulikša leta razveseljavati ljude. Kak je rekel pajdaš Pišta: ta je nagrada došla v prave roke makar malo kesni, ali je jezeropot zaslužena.

Kinči se Čakovec, kinči se Međimorje, župani, gradonačelniki, načelniki nas gledijo z vsakoga grma, z vsakoga kandelabera, z vsake malo vekše hiže. Ve političari gombajo što je zmislil kaj struja ide pod zemlom, pak ga tak malo kandelaberov po Čakovco. Nebrete veruvati kak so prefrigani te političari, vsega vraga zmislijo i te slike namečejo ruon tam gde ljudi dojdejo kaj jiv vidijo. Da bi bar takši ostali dok na vlast dojdejo, a nej kaj se unda včasi vse pozabi kaj se predi izborov znalo i obečalo. No, vsa je sreča kaj so izbori na prtuletje, pak je to ne tak strašno kaj nam je Čakovec, a i Međimurje naše malo, tak cifrasto.

Nejvečpot se slikal i nejveč sliki je nametal Jožek Posavcov, šteri bi znova štel osvojiti srca Međimorki i glase nas Međimorcov i kaj bi znova bil prvi čovek županije. Najgerek sam je li bodemo mi  Međimorci vupali znova dati glasa čoveko šteri je več jempot bil glavni, a drugipot smo ga ne zebrali jerbo smo nej bili žnjim zadovoljni. On misli da je bil dober župan. On misli tak, a nas je ne nišči nikaj pital!!? On je bil dober, Ivek je ve dober i ak je to vse istina kaj v novinaj piše unda niti ne moramo meti izbore i ne moramo nikaj menjati, jerbo ak zmenimo dobroga, a dober bode došel unda smo nej nikaj naprajli. Kak bi soseda Franca rekla: pretepli smo z luknjastoga v prazno. Ak bodemo več menjali unda moramo zebrati nekšega mlajšega i bolšega od dobroga, kaj znači da mora biti vrlo dober ili pak odličen.

Dečki i puce v hadezejo so se prijeli posla i ne šalijo se. Ido na prvo lopto. Mladi so, lepi i spametni. I pojačanjo so si dopelali. Ne znam je li bi vam smel reči, a kaj se nebi prefletno zazvedilo, oni kanijo pobediti na izboraj. Velijo da je došlo jivo vreme i da imajo vse kaj treba da prevzemejo vlast kak v Čakovco, a nekaj se i za županijo spominajo. Moramo jim dati šanso, to nas nika ne košta, pak da vidimo kaj morejo i znajo.     

Gledal sam te listeke za župane i načelnike. Videl sam kak se Jožek Posavcov prijavil za župana, a jegova životna družica Dijana bi štela biti načelnica v Nedeliščo. Nekaj sam si gruntal je li so oni nej v sukobo interesa ak bi jiv mi zebrali. Nejsam siguren je li bi smeli meti župana i načelnico od jedne hiže. Ak je to nej sukob interesa unda i kumi v Čakovco, Štef i Mario, morejo iti skupa na izbore.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=19950:moramo-menjati-i-drugima-dati-anso&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64 sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine921i?mode=embed&layout=grey         
i(l) str.64 sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/921/mnovine921i.pdf

Citat:

DPZ 2013 (finale) – Josip Slavenski (prvi nastup) 27/04/2013, 08:38

http://www.youtube.com/watch?v=8O_8vZdY6oM

 
Međimurje, 07:03
Pesme i tanci Međimurja, v Buševce leta 2008.

http://www.youtube.com/watch?v=NVRZymk8lKs