Beli dim se pojavil z županiskoga rafonga, imamo župana

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
e-vundano 10.06.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Beli dim se pojavil z županiskoga rafonga, imamo župana

V pondelek, mam posle drugoga kruga izborov, puščena je v promet novovređena cesta od Svetoga Križa do Priloka. Kuliko nam je poznato, cesto je počel delati, ve več bivši, priločki načelnik Dragec Glavinov, a v promet jo je pustil novozebrani Ljubek Kolarekov. Verjem da je Dragec jako srdit na cestare kaj so to tak dugo mrljili jerbo da je sam dva-tri dni bila predi gotova što zna kak bi izbori bili završili. V politiki je vsaka vura važna, a ne kaj ne bi bil vsaki den, isto tak je važen vsaki centimeter (pitajte bar žene), a nej kaj nej bil kilometer. A posebno ak je v pitanjo kilometer nove ceste! Još jempot se pokazalo da je prekesno iti v pondelek k nedeljni meši.

Piše: Jožek radnik

Morem vam reči da sam se, bar do ve, hajdig pot delal norca z anketi, ali se je vse i v meni spremenilo čim je moja anketa, pre čakoski gracki vuri, bila skorom točna.. No, neje ruon bilo 60 procentov za Mateka, ali sam bil čistam blizo. Brzčas, da sam mel malo vejč cajta bilo bi to vse čuda točneše. Ve vse znamo tak da ve, bar štiri leti, ne bodemo nucali ankete.

Čim se je zazvedilo da je Ivek vpešal i da nikak nebre dostiči Mateka, počela je fešta v Matekovomo taboro. Morem vam reči da je Matek, od veselja, nejpredi k sebi stisnul Sandro,a Zokija si je ostavil za posle. Verjem da je to Zokijo ne bilo žal jerbo da je nejpredi zgrabil jega, a posle Sandro kaj bi si o jemo gruntalo jegovo biračko telo, a posebno mlade puce i mlade žene štere so ga i spravile v županovo foteljo. Do dneva denešjega nejsam uspel najti nikoga što je videl kak je to zgledalo dok so si čestitali županovi zamjeniki, očem reči, zamenik i zamjenica. Ak je to nisšči ne videl unda se to, brzčas, pripetilo negdi za šankom ili pak v kuhji.

Grad Čakovec je, pred kraj majuša, preslavil svoj den. Vsi šteri so došli na fešto v Kulturni center mogli so gledati i filma kak se je Grad razvijal vu minulih dvajsti let otkak je Grad zafremani. Zazvedili smo da v Čakovco živijo sam esdepeovci i 2 liberali. Niti jedno mesto polek grada je nej spomenuto, a niti pak preveč pokazano kak da so v pitanjo sela, a ne naselja. Zrinska garda z šterom se več duže od deset let štimamo po celoj Lepoj našoj, a i širje, je isto tak ne dobila placa v tomo filmo. Vsi znamo da povjest navek pišejo (i falsificerajo) pobjedniki, očem reči, ovi na vlasti, ali nej tre tuliko vsega skrivati od vsih nas. Kaj jim bodo deca rekla? A dok Zrinski zazvedijo? Kaj je istina je istina!

Novozebrani čakoski gradonačelnik Štef Kovač se zafalil staromo gradonačelniko Brankijo Šalamono, za vse kaj je napravil za Čakovec i od Čakovca vu minulih dvanaest let i predal mo je poklona. Suza štera mo je pobegla bila je znak kuliko je, gospon Šalamon, bil vezani za Čakovec.

Pravzaprav je on bil gradonačelnik Čakovca dva stoletja jerbo je došel na vlast v dvadesetom stoletju, a vlast je predal v dvajstiprvom stoletjo. Nej muoči prek noči pozabiti vse te lepe dneve šteri je bilo prek štiri jezere. Verjem da mo je nišči ne zameril to suzo jerbo so mo vsi v dvorani dugo i jako pleskali. Brzčas si je čovek i to zaslužil.

V pondelek, mam posle drugoga kruga izborov, puščena je v promet novovređena cesta od Svetoga Križa do Priloka. Kuliko nam je poznato, cesto je počel delati, ve več bivši, priločki načelnik Dragec Glavinov, a v promet jo je pustil novozebrani Ljubek Kolarekov. Verjem da je Dragec jako srdit na cestare kaj so to tak dugo mrljili jerbo da je sam dva-tri dni bila predi gotova što zna kak bi izbori bili završili. V politiki je vsaka vura važna, a ne kaj ne bi bil vsaki den, isto tak je važen vsaki centimeter (pitajte bar žene), a nej kaj nej bil kilometer. A posebno ak je v pitanjo kilometer nove ceste! Još jempot se pokazalo da je prekesno iti v pondelek k nedeljni meši.

Dok so priločki gracki oci kesnili z cestom, kotoripski opčinski čelniki so vse naprajli na vreme. Stari-novi načelnik, gospon i drug Ljubo Grgec je na vreme nalovil ribe i napravil Dneve ribe i šibe. Dok se nekaj na vreme napravi unda je od toga i nekši hasen, pak je tak Ljubo znova zebrani za opčinskoga načelnika. Malo šibe, malo vejč ribe i mandat od štiri leti je v žepo i to skorom z 60 posto glasov. Kaj reči: što zna zna!

Zebrani so vsi opčinski i županijski čelniki, očem reči, dužnosniki. Dok običen čovek, kak sam napriliko ja, pogledne vse te naše, stare i nove preštimane  političare unda vidi da je Matek nejmlajši, a z druge strane je Francek Makovec nejiskusneši, kaj nebodem rekel nejstareši. Isto tak se vidi da je Sandra nejmlajša i nejlepša (bar meni), dok so gospe Đurđica i Višnja jedini dva cveti med dvajsti šest gracki i opčinski čelniki. Ak bodemo i dale tak zbirali žene se bodo zborile za političko ravnopravnost na lokalnaj izboraj 2072. leta. Mortik!

Evropa nam je još nej došla prek meje, stopram je na poceko, a več se vsakefele biznisi širiji po naputkaj z Brisela. Najme kaj, furt nam pripovedajo da se nesmemo zapirati vu opčine i županije nek cela Lejpa naša mora biti jeden veliki pijac po šteromo vsi moramo delati i trguvati. Prvi so po tomo naputko počeli delati tati. Naši policaji so, minuli tjeden, prijeli dva “stranjske” tate, jenoga z Bjelovara, a drugoga z Požege. Kuliko sam mel za čuti, tati so priznali kak je i do jiv došel glas da je Međimorje “mala Švicarska” pak so došli k nam, kak gastarbajteri, da vidijo je li je to istina. Nejso bili vpučeni da i naši policaji delajo fletno i točno kak švicarske vure i niti muha nebre preleteti prek našega međimorskoga cvetnjaka, a kaj to načelnik Gosarić ne bi znal.

I ve bi vsi mi, a posebno naša deca, očem reči, maturanti morali biti srečni kaj ga ne bode štrajka profesorov, a i drugih javnih težakov. Sindikalci so se dospomenuli z ministrima da jim bodo išle plače gori čim zidemo vum z krize, a da to bode točno to je niti dragi Božek nej mogel reči, makar je i on bil pozvani na zestanek da pomore kaj se pomirijo. Nebrem veruvati kak ministri lefko obečuvlejo da bodo zdigli plače onima šteri jemlejo peneze vum z državne kase, a za one šteri nosijo v kaso se niti vrag ne briga. Zutra bode i Evropa stanuvala prinas, ali nikaj se ne meja, kaj bi rekli niti ga med evropskim cvetjom nega pravice. A kak nas bodo unda reda navčili?

Pak so, po što zna šteripot, popušili oni šteri pušijo. Dok so oni mirno pušili i puščali peneze v dim, vlada se telefonski dospomenula da jim tre zdiči cene cigaretlinov kaj bode jiv dim vejč vredil. Brzčas oni kaj so telefonerali ne pušijo ili pak so jim plače tak velike kaj se te par kuni po škatulici cigaretlinov niti ne pozna? Čim so penezi za državno kaso v pitanjo, ne moram vam niti reči da je tu svoje prste mel i minister Slavek Liničov, tak kaj bodo oni šteri pušijo znali koga morajo kleti, kaj ne bode pak Božek kriv!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=20366:beli-dim-se-pojavil-z-upaniskoga-rafonga-imamo-upana&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine925i?mode=embed&layout=grey             
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.biz/images/pdf/925/mnovine925i.pdf 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rafungaš Štef

100 Tamburaša – Dimnjačar, 02:23
Prigorski dan, KD Ognoslav Lesinski (KD Vatroslav Lisinski), Zagreb, 22.2.2009
Solo: Lucija Šelendič i Ivan Mihovec