Cirkušlec: Plaža v Priloko, cirkus v Čakovco, a Eržika na Belico…

Pregled tisKAJna

Međimurske novine,
br. 936, 23.08.2013.
e-vundano 26.08.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Plaža v Priloko, cirkus v Čakovco, a Eržika na Belico…

Cirkus je pak došel v Čakovec. Sam dragi Božek zna kuliko let ga ne bilo pravoga cirkusa v Čakovco, očem reči, pravoga cirkusa za deco. Najbrž bi i mi stareši ostali brez cirkusa i sličnih huncvutariji kakše sam tam moremo videti, da ga ne političarov. Fala politiki i političaraj kaj nam prepravlajo čuda vsega i to još vejč vsega nek se more videti v pravomo cirkuso. Jedina je falinga kaj nas to i čuda košta. A što nam je kriv, pak smo si jiv sami zebrali.

Piše: Jožek radnik

Vsako zlo za nekše dobro. Nebodete veruvali, ali nekak se lepše živi, nekak se leži diše, a i svetlo na krajo tunela je vse jakše i jakše, nekak čuda bole sveti dok je vlada na urlabo. Prosto rečeno, da čovek ne poverje kak mo je lepo kaj mo je minister Linič več mesecdni ne nikaj lohnil po praznaj žepaj. Ak se on nadja da bode nekaj našel v težačkaj žepaj unda je on coprnjak, a ne minister. More najti sam ak predi nekaj nutri ftekne. Nikaj je, mesec dni, ne podražilo, osim trajekta, a i benzin je doli odišel. Nekaj si gruntam: da ga ne „kukurikačov“ brzčas bi Lejpa naša bila tua obečana zemla.

Vsa so leta ista, očem reči, slična so jedna drugomo kak jejci jejco. Tak vam je v Međimorjo, Čakovco, a tak vam je i v Priloko. Prilok vam napriliko, več par let, vsako leto dobavla plažo na Dravi. O njoj se Priločanci hapijo spominati v junjušo dok počnejo vručine, a včuhnejo v augustušo, posle Velike meše i posle tretjega dežđa. Prosim vas lejpo, kak bode, i da, nekaj z toga ak se to vse dela po nejvekšaj vručinaj dok niti trava ne raste? A vsi znamo da je i Dragiši negda, a i Ljubeko ve, nejlepše vse delati v hladovini.

Marjan Novak nas i ovo leto pozivle na Sejam v Radgoni. Negda smo hodali glet kaj se vse tam nudi da nas je meja z Janezima rezdvajala, a i to nam je bil zgovor kaj smo od hiže odišli, a pravzaprav smo išli na kotlete, šnicline ili pak nekaj drugo finoga kaj so nam nudile Mojca, Špela, Tina ili pak Urška z svojimi joški v premalaj, očem reči, prekpreveč napetaj nedrčekaj i prekratkaj minicaj. A posle smo se nažveglali kak se to šika na pravomo sejmo. Hapili smo trositi kozarce pod šatorom v Radgoni, a dotankali smo se, z kupicaj v rokaj, vu Svetomo Urbano jerbo je to domača gruda, domača jezeropot sprobana pijača, a i auto sam zna dimo z naših domačih goric. Kak sam več rekel, na Sejem v Radgono nas zove (zovi, samo zovi) Marjan Novak, naših međimorskih šumi listek (i to ne mali, nek on malo vekši) tak da sam siguren da niti ovoletošji Sejem ne bode prešel brez nas. Otkak smo se priženili v Evropo so i ove naše novine postale evropske, očem reči, međunarodne, pak morem prek jif poslati glasa i v Deželo: Mojca, Špela, Tina, Urška…, čakajte nas, fanti z Međimorja spet prihajajo!

Jožek (moj imejak) Šimunko je počel lohniti po povjesti Međimorja i iskati sela štera so zginula i oče nam reči zakaj so, itak, zginula. Tak je došel do sela Đurđijanec štero je zginulo z kugle zemaljske. Što bi drugi za to mogel biti kriv nek Turčini. Đurđijanec je bilo čistam malo selo i to je Turčinaj nej bilo teško napraviti ak so mogli rezrušiti i sfondati Novoga Zrina, plek Doljnje Dubrave, šteri je bil čuda, čuda vekši. Štel sam mojega imejaka vpotiti nek poišče kam so zginuli Radeki, šteri so bili, v poljo, izmeđo vanoski Prelogi i Totovca, što denes živi v Prališčo, štero je bilo izmeđo Strahoninca i Poleva, a isto sam najgerek kak je v Enkejevici, štera je na cesti od Svetoga Roka prema Celinaj. Kuliko poznam Jožekovoga nemirnoga duha on nam bode vse to zazvedil kaj ne bodemo živeli v našem Međimorskomo cvetnjako, a ne poznamo vse naše sosede. Jožek, jesi čul, računamo na tebe!

Ivek Međimorec z Svetoga Križa čistam lefko, očem reči, onak iz zajebancije vleče desettonskoga kamijona i zdiže menše aute. Čim se to zazvedilo, za Prcinkulovo, počeli so se javljati oni jalnuši šteri to ne verjejo, a ne bodete veruvali, javil se i Čak Noris, šteri bi se štel najti z Ivekom kak bi se zazvedilo što je, itak, jakši od jiv dva. Da Ivek ne bi nikaj vredil ne bi Čak Noriso počelo šepetujiti v riti.

Cirkus je pak došel v Čakovec. Sam dragi Božek zna kuliko let ga ne bilo pravoga cirkusa v Čakovco, očem reči, pravoga cirkusa za deco. Najbrž bi i mi stareši ostali brez cirkusa i sličnih huncvutariji kakše sam tam moremo videti, da ga ne političarov. Fala politiki i političaraj kaj nam prepravlajo čuda vsega i to još vejč vsega nek se more videti v pravomo cirkuso. Jedina je falinga kaj nas to i čuda košta. A što nam je kriv, pak smo si jiv sami zebrali.

Čitam tu za nekše sfingere šteri so se dotepli, na tjeden dni, v Međimorje naše malo. Iskal sam v novomo rečniko ministra Jovanoviča kaj so to sfingeri, ali sam ne mogel najti. Odtepel sam se do sosede France, štera vse zna, pak i ono kaj se je još ne niti pripetilo, ali mi je niti ona nej znala reči kaj je to za nesnago. Obišel sam vse gracke kotare (a i onoga zapadnoga), ali niti tam so mi ne znali reči, a načelniki i pročelniki so mi još na urlabo. V knjižnici so mi rekli da so to pederi, a ovi v muzejo so se ne z tem složili. Pre čakoski gracki vuri so mi rekli da so to oni kaj se motajo okolo gole riti, ali so mi nej znali reči je li je to ženska ritica ili pak muška rit. No, nekaj je nej ruom po redo ak so došli k nam na kvartelj i unda so se skrivali kaj jif na bodemo vidli. A da so tak vredo kak nam očejo dopovedati i da so jako penežljivi, ali unda mi je jako čudno kaj so ovi turistički težaki z Rovinja natirali to zlatno kokoš. A vsi znamo da Istrani imajo nosa i znajo kak turistima zvleči peneze z žepa.

Ste čuli na kaj je Eržika došla? Počela je prodavati posodo po Belici, a neje davala Liničove račune. Zgovarjala se na to da so oni v Hungariji ne čuli za Liniča. A vsi znamo da neznanje nebre biti zgovor. Makar je Eržika mela minico, dobro je zgledala, a i balkoni so bili čistam vredo potprti, nikomo je ne smetalo to kaj je malo trdo govorila po naški, ali so Beličanci nej mogli prejti prek računov. Ak oni morajo davati račune za svoj kalamper, šteri raste na međimorskoj zemli i šteri je sedempot špricani, unda mora davati i Eržika ak oče z našaj bogoboječaj Međimorcaj trguvati. Nišči je ne pital, a kaj Eržika nudi za desert? Mortik je ona bila prepravlena i za probno kuhanje jerbo vsi znamo kak ona dobro meša i da je po mešanjo došla na dober glas. I nej samo na glas!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21627:plaa-v-priloko-cirkus-v-akovco-a-erika-na-belico&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine936i?mode=embed&layout=grey                       
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/936/mnovine936i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cirkušlec
(Cirkuski ringlšpil zvrti kak cure-kušlec)

Kušlec pri Lotrščaku – Zagrebu u čast 1988, 03:36