Zabadaf ti je cr(k)vene oltare / (Br)oz(S)tare, Kristušove il Titušove slike lizati če nesi čovek

Pregled tisKAJna


Zabadaf ti je cr(k)vene oltare /
(Br)oz(S)tare*, Kristušove il Titušove slike lizati če nesi čovek

* Stari – jen od (V)alternativne pseudonimov Tituše Kumrovečkoga (Kumrovskoga)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zagorski list
e-vundano 21.08.2013.

Iz bakine pučke bilježnice
Z mamičine pučke (japo)teke

Badava ti je jentare lizati če nijiesi čovek

Oni šteri misliju da ake stojiju vu cierkve, da budu postali veliki vierniki i katoliki – varaju se. Tuo je iste kak da stojiju vu štaglju pak misliju da se budu pretvorili vu kočiju
 
Piše: Zoran Gregurek

Narodne mudrosti ponekad su toliko pune simbolike i okrutne, da ih se malo tko usudi izustiti. Hrabrost nije ono što je manjkalo našoj hraščinskoj baki Ivki, pučkoj sveznalici.

– Oni šteri misliju da ake stojiju vu cierkve, da budu postali veliki vierniki i katoliki – varaju se. Tuo je iste kak da stojiju vu štaglju pak misliju da se budu pretvorili vu kočiju. Tuo, na sreču, nije moguče – bila je odlučna starica koja je najviše na svijetu prezirala dvolične ljude.

– Badava ti je jentare lizati če nijiesi čovek. Tam Bogeku prste na noga kušuješ, a gda duojdeš doma biješ babu i decu, sakid se napiješ vu bertije i imaš šocu na sakom čošku. S takvijiem se ponašanjem Boug huli i takvoga čaka velika kazna bil on vu cierkve ili ne. Poštenijieši je vu moji uoči če nejde – ljutila se baka.

Pronicljiva baka uvijek je ponavljala da je osim što moraš biti dobar čovjek, vrlo važno i očuvati zdravlje.

– Ve gda sam stara i gda si več nišče vume neče ni škornje zbrisati ni pes me poscati (smijeh), znam da zdravlje triebe čuvati več vu rane mladosti. Ne veli se zabadava da vu prve polovice života zi kvariš zdravlje, a vu druge ga popravljaš i liječiš se. Same da nam je mam prava pamet. A tuo, pak, nebre biti – bila je gotovo uvijek dobro raspoložena i za savjete spremna starica.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-badava-ti-je-jentare-lizati-ce-nijiesi-covek

 

Kum(rovčan) Jozo Mafiozo

Kum(rovčan) II

Premišlavanje Jožeka radnika o Titušu Kumrovečkomu

Nekak mi je čistam normalno gda oni šteri so vu udrugi štera poštuvle lik i djelo druga Tita ide na izlet vu Kumrovec, ali nebrem razmeti gda deco pelamo v Kumrovec. I nej sam to, z decom nejpredi idemo na Bistrico pomoliti se Božeko i Marijici, a mam posle pelamo jiv vu Kumrovec gde je Titijova rodna hiža, a on je šteuv zaprti cirkve i Marijičino svetište vu Bistrici. Dok sam to zbajav, rekli so mi gda so nej išli glet Titijovo hižo nego kumrovečko Etno selo. Ali i to je nešči naprej jako spametno napraviv. Najme kaj, Titijova rodna hižica je zarivana vu Etno selo. A to je tak čistam slučajno zišlo, komunizam je prepav, a Tito živi.

Zvir:
Međimurske novine, 01.06.2010., br. 769.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kum(rovčan) Jozo Mafiozo
Il Padrino ( The Godfather original song ), 06:04

http://www.youtube.com/watch?v=-57JsYZlABg 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Glasnost i p(e)restojka alla Kum(rovčan) Jozo Mafiozo
Govori tiše – T E R E Z A, 03:27

http://www.youtube.com/watch?v=KSMpza7ld98

Kum, k(u)mice, kmice:

Kajkavska kumica i štandardni kumek

Tjeden v 10 pitajni

Ko bu trebal frižidere kad se za mesec dan vani se zaledi

1  Gospođo Barice, kako ocjenjujete ovu krizu oko sira i vrhnja na Dolcu?
– Sinek moj, kak se to spominjaš z menom. Nisam ti ja nikakva gospa. Ja sem kumica.

2  Pardon. Onda što kažete?
– Na kaj? Sinek moj, pa kak bi ti ja govorila. Mene ti je zklesal kipar Štef Gračan, onaj kaj je i Zagorku sklesal, tu dole v Tkalči. A iz Škrinje me je zvlekla Branka Šeparović. Nemrem seja spominati s tebom. Ja sem ti kip, skulptura, umetničko delo, ne?

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/hr-kaj-ne-lepa-nasa-kajkavska-tiskajne/msg24205/#msg24205

 
Cinkusi – Pet je kumi (1998), 02:36