Ve (si) i žene morejo p(ri)uš(t)iti iliti priustiti

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 937, 30.08.2013.
e-vundano 02.09.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Ve i žene morejo pušiti

Čim se zmenil zakon i naši policaji dopuščajo kaj se puši “trava” i zbogradi toga se več ne sekerajo i svadijo se z onima šteri pušijo. Prosto rečeno, pušenje “trave”, a i vsa druga pušenja so dopuščena, osim ak sosed prime sosedo kaj puši pre sosedo. Znate kaj se je pripetilo pred petnaest let v Slavoniji? Muž je našel ženo kaj je pušila sosedo, a on je mel zasajeno deset hektarov duhana. A kaj se more, zna žena kaj i kakši joj bole paše.

Piše: Jožek radnik

Vsi znamo da smo mi Međimorci ne navčeni kaj bi od nekoga štečili nek si vse ono kaj moremo napravimo sami. Nigdar smo ne vsaki čas bežali v Zagreb prosit peneze za ono kaj smo kanili naprajti, ak ga v županiski kasi ne bilo dosti penez, ali došli so čistam drugi cajti, penez ga vse meje i meje, a navčeni smo kaj imamo vse ono kaj nucamo i zato se ne tre čuditi kaj je župan Matek genul u lov za penezima vse do Zagreba. Državna kasa je i naša kasa jerbo ak moremo nutri nositi unda moremo i vum jemati, a ne kak je do ve, na leta, bilo kaj smo mi Međimorci sam nutri nosili, a drugi so vum jemali. Ak je Lejpa naša prek Drave, a je je, unda i mi nekaj vredimo, a i koštamo.

Vužgala se slama v Peklenici gde so se, po dnevo, deca igrala, a na večer so se shajali mladi šteri so se znali zaigrati. Kuliko sam mel za čuti tu so se mladi zaljubljivali, a i radi so se meli. Zadji mladi za štere se zna kaj so tam bili so se tak radi meli kaj se vse smodilo i dok so odišli počelo se žjaviti i pomalem kadeti i goreti. Dale vse znamo: niti vsi vatrogasci so ne to mogli vgasnuti. Nek jim dragi Božek pomore kaj bodo se još dugo, dugo tak radi meli.

Doktor Živko Mišević, naš doktor za depresije nam je lejpo rekel kaj nas vse čaka vu ova teška vremena. Jedno vreme smo bili v depresiji jerbo so nam sosedi Janezi predi nas odišli v Evropo, a dok smo došli i mi v to obečano Evropsko unijo ve smo v depresiji jerbo se je nikaj ne spremenilo i nikaj se ne pripetilo od onoga kaj so nam obečuvali. Kak bilo da bilo moramo dojti k doktoro Živkijo i lejpo mo reči kaj nas muoči ak očemo kaj nam on pomore. Ak je beteg zvani depresija sam došel nebremo očekuvati da bode i sam odišel. To vam je isto kak i auto, još se je nigdar ne pripetilo da dok se je pokvaril kaj bi se i sam, brez mehaničara, popravil. Tak vam je i z betegima, pak i depresijom. Depresija, istinabog, nikaj ne boli, ali nam dela velike nevole. Poglednite napriliko pre moškima: Oni vam dojdejo v depresijo prvipot dok nebrejo drugipot, a drugipot dok nebrejo prvipot. A žene vam padnejo v depresijo dok si nebrejo najti moškoga (ili navčiti doma svojega) šteri more dvapot najempot, očem reči, dvapot prvipot i dvapot drugipot. Kaj si ne bi moški gruntali da je to pre ženama beteg kaj one nucajo vsakipot dvapot, nej, žensko telo je tak građeno kaj nuca dvapot i ak ne dobi kaj nuca unda mora iti iskat ili pak padne v depresijo.

Vse se vu toj Lepoj našoj vrti okoli penzije. Nebrem razmeti kakša je to naša država vu šteroj bi skorom vsi šteli biti v penziji? A što pak bode punil penzionersko kaso z štere bi se dobavlale penzije. Vsi znamo da se negda moglo iti v penzijo z pedeset let (žene, očem reči, puce), a z pedesetpet moški. To je bilo negda. Unda so došla “bolša vremena”, pak je granica za penzijo zdigjena na pedesetpet i šezdeset let. To je ne preveč dugo trajalo, a ve več smo zdigli granico na šezdesetpet let. To je još ne vse: žene furt očejo biti jednake z nami moški, pak smo jim to zrihtali tak da ve morajo delati isto do šezdesetpet let kak i mi moški. No, ali penzionersko kolo sreče se i dale obrče, tak da se ve navelikom preipoveda (i ne sam pripoveda) da bode tre delati do šezdesetsedem let i to kak moški tak i ženske. Jako sam najgerek je li je i tu kraj našemo poslo? Vsima nam je poznato da je pol težakov v Lepoj našoj v penziji, a od druge polovice pol jiv je na burzi, a druga polovica dela, očem reči, vse jiv meje dela, a vse vejč jiv čaka kaj bo dobilo nekše peneze za lepe oči. I unda nam nesme biti čudno kaj se one šteri delajo oče čim duže zapreči i kaj bodo čim duže punili penzion kaso. Najte me krivo razmeti, ali moram deti pred vas nekšo računico. Dok se išlo v penzijo z pedesetpet let unda so težaki meli tridestipet let staža, a denes dok se ide v penzijo z šezdesetpet let ve imajo četrdesetpet let staža. I to je još ne vse: vsi oni kaj so odišli v penzijo z čuda meje let i z čuda meje staža ve imajo čuda vekše penzije od nas šteri denes idemo. Pitam vas lejpo: gde je tu pravica: ak vejč nutri doneseš meje vum dobiš? Pak kak nebodeš unda opal v depresijo ak nebreš živeti od svojega dela, a hodal si v dero četrdesetpet let. A tua penzionerska medalja, kak i vse druge, ima i svojo drugo strano. Pitam vas, a i vse po spisko, gda bodo se, itak, hapili delati naši mladi ak bodemo mi stari koji delali do šezdesetsedem ili pak do sedamdeset let? Nebrem to razmeti kaj od nas iščejo kaj bodemo tak dugo delali, a mladi čakajo i tuhnijo na burzi? I unda je čistam nekak normalno da i mladi ljudi padnejo v depresijo da morajo tulikša leta čakati kaj bodo pokazali kaj znajo i kaj so se navčili v školaj ili pak na fakulteto. Mesto kaj furt gruntajo, te spametni ministri i jivi savjetniki, šterima niti broja ne znam, kak starce čim duže zadržati na poslo, nek malo zaštrumfajo kaj nado naša deca z škole ili pak fakulteta išli ravno na burzo. Moramo jim dati šanso kaj nam pokažejo kaj znajo (na mladima, još navek, svet ostaja), za kaj smo jiv školali i kaj so se navčili.

Kaj se več ne bode pripovedalo kak je ne nikši hasen od te Evrope vu štero smo došli i štera nas je dočakala reširenih roko jerbo je od te Evrope nejvekšega hasna mel Hajduk. Najme kaj, konačno ve so Hajduk i hajdukovci došli na svoje, pak i oni igrajo v Evropi, kaj so senjale generacije i generacije Dalmošov, a i Hajdukovcov šteri so restepeni po celoj Lepoj našoj. Kuliko vidimo, vsako zlo je i za nekše dobro.

Čim se zmenil zakon i naši policaji dopuščajo kaj se puši “trava” i zbogradi toga se več ne sekerajo i svadijo se z onima šteri pušijo. Prosto rečeno, pušenje “trave”, a i vsa druga pušenja so dopuščena, osim ak sosed prime sosedo kaj puši pre sosedo. Znate kaj se je pripetilo pred petnaest let v Slavoniji? Muž je našel ženo kaj je pušila sosedo, a on je mel zasajeno deset hektarov duhana. A kaj se more, zna žena kaj i kakši joj bole paše.

Grad Čakovec je več pred osem let zabranil kaj bi cirkusanti v cirkusu močili marho, bila ona domača ili pak stranjska, a ve smo meli priliko iti v cirkus, šteri je mel sam domačo marho. Z jedne strane je dobro kaj čakoska deca mogla videti žive krave, koje, tovare, goske, race., ali se tre držati i propisa šteri je na snagi v Čakovco. No, pak je to ne jedino gde se propisi ne poštuvlejo: donesena je i odluka gda se ne smeti voziti z peciklinom po glavnoj vulici, pak vsi lečejo i nišči jim nikaj nebre. Nebre jim nišči niti sol deti na rep jerbo se prefletno pelajo.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21758:ve-i-ene-morejo-puiti&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine937i?mode=embed&layout=grey                         
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/937/mnovine937i.pdf 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VIS PERI DERI Turopoljec travu kosi 21.05.2011, 02:19