I m(oj)a žena pegla (dela v peglavarstvu)

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 938, 06.09.2013.
e-vundano 09.09.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

I moja žena pegla

Tati kradejo vse do čega dojdejo, pak so tak počeli krasti i kartice z buksi i taškici. I ne sam kaj kradejo kartice nek jiv i peglajo. Ne kaj bi se falil, ali i moja žena pegla, ali ne sam moje robače, majce, gače, hlače, nek i moje kartice. Dok je to peglanje prešlo vse meje i odišlo globleše nek moji žepi dopuščajo, dal sam kaj mi fkradnejo kartice. Znuom, vi več mislite da mi je ve čuda bole jerbo tati trošijo čuda meje od moje žene, ali nej, ženi sam prijavil da so mi tati, v krčmi, fkrali kartice, a pravzaprav sam jif odjavil. Negda mi čistam dobro dojde kaj se malo razmem v politiko i kaj se ponašam kak političari, očem reči, gledal sam ženo ravno v oči i zlagal sam. Moral sam nekak nekaj zašparati za črne dneve, štere nas “kukurikači” još navek plašijo.

Piše: Jožek radnik

Kak zgledi da je odzvonilo, a škola je stopram počela, tomo kaj se bodo đaki z sredji školi vozili zabadaf v školo i dimo. Šanse, da se to bode ipak pripetilo so tak male kak da bode mesec svetil vum z vode. Vsima nam je poznato kak je prevoz i školovanje zabadaf sam strašno čuda košta. A mi roditeli sam plačamo i plačamo, vse druge čeke na stran mečemo sam kaj nam deca školo završijo. Dok zbavijo škole i dobijo svjedodžbe, diplome ili kajtijaznam kakše vse to papere, a mi zazvedimo kak so zabadaf hodali v školo, očem reči, da nikaj ne znajo, unda nam se i zadja svečica vužge v glavi i mam nam je jasno: strašno smo čuda penez potrošili kaj naša deca završijo škole, a ve z tem morejo jedino na burzo. I kak naš unda završil v depresiji? Sam te doktor Mišević more spasiti, a ak je on na urlabo unda ti preostaja jedino krčma i krčmarica Julika. Ona je maher za takše šterima so potonule vse lađe. No, i Micika je ne nikaj hujša!

Kaj ne bi črez ovo vroče leto bilo preveč dosadno dobravski grobari so skopali nekaj z zemle. Rekel sam nekaj jerbo nišči ne zna je li je to doletelo z neba ili pak je zraslo v zemli ili pak je to čudo voda donesla. Još dendenes so Dobravčani nej uspeli prespodobiti čemo ili komo je to slično i otkod se to v Dobravo doteplo. Neje to niti tak važno, čuda je važneše da je Dobrava i dobravski svemirac, Kak ga je Zrinka Krstila, bil skorom vu vsim novinama na sveto štere držijo do sebe. Ne bi vam znal točno reči je li je zišlo i v Kini, ali je glavni urednik pekinškog “Jutarnjeg”, Dej Ne Pij, zval Zrinko i respituval se o tomo svemirco šteri je zalutal v Dobravo, a malo je sličen jednomo Kinezo. Nekaj si gruntam da imajo Dobravčani praf, a med jimi je negdašji opčinski načelnik Marijan Varga, šteri velijo da mi još vse ne znamo o našoj zemli. Ne znamo vse kaj imamo i kaj raste po zemli, a ne kaj bi znali kaj vsega pod zemlom imamo. Nej znati kaj bodo Dobravčani naprajli dok se opčinski čelniki vrnejo z urlaba, ali bi najbrž morali zafremati bar opčinsko poverenstvo jerbo unda bode sigurno da se nikaj i nigdar ne bode zazvedilo.

Nekaj slično, kak vu Doljnjo Dobravi, bode se črez 40 -50 let pripetilo i v Gornjoj Dobravi. Najme kaj, moj pajdaš Tonča vam ima gorice mam polek Gornje Dobrave, a ima jako dobre pajdaše z Omiša. Dalmoši, vam vsako leto tri – štiripot dohajajo k nam v Međimorje na pelnična druženja i nebodete veruvali, nigdar ne dojdejo z praznom rokom. Kak Tonča, dok ide na morje, sobom nese slanine, tiblico, turoša, cvirke, jegera, domače salame i ostale naše domače oblizeke, očem reči, plodove koca, tak i oni dok dojdejo donesejo pršuta i vse druge plodove morja. Dok se te morski plodovi potamanijo , vse ono kaj ostane: riblje kosti, školjke, škampi. vse to pajdaš Tonča zakopa na skradnici v grabi pod goricaj. Dok bode, črez 40 -50 let nešči kopal fondoša za novo pelnico onda bode našel vse te ostatke, štere je Tonča, na leta, tu zakapal. I unda bode se isto to pripetilo kaj se je letos pripetilo v Doljnjoj Dobravi: zišli bodo se vsi kaj se nekaj razmijo i rekli bodo kak je, negda zadavnja, v Gornjo Dobravi završavalo Panonsko more. I nišči ne bode mogel reči da je ne tak jerbo dokazi bodo skopani vum iz zemle. Pak več je skradja vura da i mi Međimorci počnemo pisati ili bar dopišuvati povjest.

Kaj bode, itak, z naše bolnice? Kuliko čujem doktori, doktorice i nejlepše naše sestrice so počele delati v smenama. Kaj nam betežnikaj ve preostaja? Pak i mi se moramo tak posložiti kaj nam bodo betegi dohajali dok nam bodo doktori delali i dok bodo meli časa za nas. Nebrem razmeti, kak so pak Zagorci spametneši od nas? Nej sam oni, nek i jivi doktori. Ak sam ja to dobro razmel, pomalem bode od naše bolnice ostalo skorom nikaj. Na vse zadje ipak bodemo odišli po riti k meši i hodali bodemo po zdraviče vu Varaždin kak so nam to i “kukurikači” rekli dok so cugle vlasti zeli vu svoje roke. Tak nam i treba: mi smo šparali i šparali. Kaj nam je minister za zdraviče bole steguval remena i meje penez pošiljal v bolnico, mi smo šparali na doktoraj, sestrica, na lekaj, šekret papero i na onomo kaj so naši betežniki dobavlali v tajero sam kaj se ne bodemo zamerili ministrima i onima v Zagrebo. I na kaj smo ve došli? Šteli smo biti vekši katoliki od Pape, a zišli bodemo kak bedačeki. Nejbolša smo bolnica po vsemo, nejbole delamo i nejmeje trošimo, a politika nas je prekrižila i moremo se slikati. Zabadaf, i to več na leta govorim da poštejak navek ispadne bedak, ali meni se ne verje. Ne morate meni veruvati, pitajte spametneše, oni vam čuda vejč znajo od mene. Kaj ne bodemo ve dale lamenterali i pametuvali, bodemo se spominali dok bodemo čakali na red pre doktoro vu Varaždino!

Nedeliščanci so minuli tjeden hodočastili v Deželo na Sejam poljoprivrede v Gornjo Radgono. Nadjam se toplo da so nej hodili zabadaf i da so se, brzčas, nekaj navčili, tak da bode ve veliki, očem reči, glavni Mesap čuda bolši, a i mali Mesapi bodo vredneši i čuda bole posluvali. Naši gospodarstveniki i obrtniki, šteri so izlagali v Radgoni, se sam smejejo i fljučkajo v roke kaj znači da bode i nekši hasen od toga Sejma. Kuliko sam mel za čuti, Janezi so se najbole intereserali za žgajare, očem reči, kotle za žgajariti i peči rakijo. Dospomenuli so se kaj parpot dojdo na vuglede k nam v Međimorje i kaj sprobajo kaj to, itak, teče vum z teh naših kotlov. Ve ga ne meji i moči dojti čistam lefko, a i ne morajo puščati duho vum z auta na meji, dok ido nazaj.

Tati kradejo vse do čega dojdejo, pak so tak počeli krasti i kartice z buksi i taškici. I ne sam kaj kradejo kartice nek jiv i peglajo. Ne kaj bi se falil, ali i moja žena pegla, ali ne sam moje robače, majce, gače, hlače, nek i moje kartice. Dok je to peglanje prešlo vse meje i odišlo globleše nek moji žepi dopuščajo, dal sam kaj mi fkradnejo kartice. Znuom, vi več mislite da mi je ve čuda bole jerbo tati trošijo čuda meje od moje žene, ali nej, ženi sam prijavil da so mi tati, v krčmi, fkrali kartice, a pravzaprav sam jif odjavil. Negda mi čistam dobro dojde kaj se malo razmem v politiko i kaj se ponašam kak političari, očem reči, gledal sam ženo ravno v oči i zlagal sam. Moral sam nekak nekaj zašparati za črne dneve, štere nas “kukurikači” još navek plašijo.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21934:i-moja-ena-pegla&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine938i?mode=embed&layout=grey                         
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/938/mnovine938i.pdf   

 

Duo pegla – Moja žena pije i puši, 02:50

http://www.youtube.com/watch?v=9iEuVOdLqto

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Duo Pegla – Mi imamos mnogos problemos, 03:12

http://www.youtube.com/watch?v=IsyMbF2afzI

 

DŠR Poljana 2011 Vinički tamburaši Penezi, 02:27