De jure? Jura je isplival (de facto)

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, br. 944, 18.10.2013.
e-vundano 21.10.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Jura je isplival.

Kaj bode itak z te dece štero stareši “zaškolajo” i unda jiv pošiljajo kaj hodajo krast od hiže do hiže. To so, bar za ve, sam mali Cigančeki. Nejpredi se, par dni, motajo okoli hiže štero kanijo opelješiti da vidijo što je gda doma, što gda kam odhaja, što dohaja, kam se ključi mečejo dok se hiža zakleple, a gde pak vesi ključ od pelnice, zadje hiže, komore, garaže, škednja ili pak drvarnice. Ljudi niti ne znajo gda so okoli grunta promatrači, ali ne evropski nek domaći, očem reči, ciganski.
Ve jiv stareši tak vučijo jerbo jim paše, a posle ne bodo mogli žnjimi dojti na kraj. Dok so Cigani tati i kradljivci, naša deca se bole držijo šanka (nejvečpot onoga na klupici v parko jerbo je faleši, pak duže traje) ili pak se zabavljajo z drogom (nejpredi pušijo, žvečejo, a posle se pikajo i šmrčejo) i dok mi, jivi roditeli, spazimo kaj je žnjimi ne nekaj vredo več je nejvečpot prekesno jerbo so več odišli po riti k meši, očem reči, več so vu sedmom nebo, tak gda jim to paše i nej jif moči dozvati nazaj. Kak zgledi, ipak, je nejbole kaj se te naši mladi počnejo na vreme seksati jerbo je to nejmenše zlo. Od toga posla moremo sam dobiti vnuke malo predi nek bi šteli, a to je brzčas nej niti tak preveč hudo.

Minuli tjeden so naši prosvetari preslavili Den navučitelov. Denes je nej lefko biti navučitel jerbo skorom vsa deca dojdejo v školo z Internetom, očem reči, z malom maturom, a negda so takši bili retki. No, to je još ne vse jerbo vsaki od nas roditelov ima nejspametneše dete na sveto i zato navučiteli morajo paziti kak se prema njima ponašajo. Negda čoveko dojde kaj bi pital: otkod polek tuliko bedastih roditelov tak čuda spametne dece? Ili pak čistam nampak: otkod polek tuliko spametnih roditelov tak čuda bedaste dece? Za jedno i drugo je isti odgovor: stvar je v odgojo? No, to je još nej vse. Moramo vsi skupa deti glave i znova pitati: kaj bodemo mi z našaj navučitelaj šteri ostajajo brez posla, očem reči, koga bodo oni vučili ak naši mladi ne bodo počeli deco delati. Ako ga nej dece vse je zabadav, i vrteci z tetaj i škole z navučitelaj! Vsi mi jako dobro znamo da naša deca vseposot falijo, ali zato dotepenci, kak oni beli, tak i oni zakajeni, jiv imajo prekpreveč. Črez par let bode se pripetilo gda bodemo mi v manjini na svoji zemli i svojemo hataro. Unda se bodejo naši branitelji znova tukli poglavi i pitali: Pak za to smo se mi borili?

Nejso sam navučiteli i profesori zviška, zviška so i koršmiti. A kak nado gda na prste jedne roke morete nabrojiti, v seli, kuliko gazdov ima marho pre hiži. Razmili ste: koršmit je doktor za marho, a marhe nigdi. Nejvekši posli se ve delajo z pesima i mačkima. Verjem da vam je poznato gda mladi (posebno žene) nečejo deco nek se brigajo za pesa i žnjim se špancerajo. Dok ga ne dece i navučitelice špancerajo peseke.

Mladi esdepeovec, Jurica Horvat je zebrani za novoga čakoskoga precednika Grackoga vječa. On je, vu toj fotelji, nasledil Brankija Šalamona. Nej znati je li je ruon on zebrani zato kaj je tak jaki, tak lepi i tak lopošnati kak je bil pokojni Branko ili pak so prevagnule čistam druge kvalitete. Brzčas je ne vse v jačini jerbo je zebrani i za precednika grackoga odbora za peneze, a i za precednika nadzornoga odbora v Međimorskaj vodaj. Vseposot gde je bil Branko ve je došel Jurica. Jurica je bil Brankijov đak tak gda, bar za ve, moramo veruvati da se dobro zaškolal i gda bode vse onak kak so esdeepeovci spalnerali. Ak bode v semo kak je bil Branko unda Štef ne bode dugo sedel v fotelji grackoga načelnika!!!?

Trač je, tak bar velijo oni šteri su vu to razmijo, nejfaleša zabava vu ova krizna vremena. Nikaj ne košta, vsaki den, kaj vsaki den, vsaki čas zazvediš nekaj novoga, vreme ti meni i veseliš se ljuckoj nevoli. Nejbole je dok tračamo političare jerbo so oni to zaslužili, a i za to so plačeni, ali je čuda huje dok to delamo z doktoraj, medicinskaj sestricaj, navučitelicaj, sosedaj. V tračo je, nejvečpot, glavno pitanje: Jo je je? Ak jo je je, unsa se pitamo: gde jo je, gda jo je i kaj jo dugo još bode? I što je vse za to zazvedil? Vsejeno, ali nikak nebrem veruvati gda jedna žena more meti tuliko falingi kuliko joj pajdašice na hrbet namečejo dok odide z pajdašije? No, kaj ne bode zišlo gda sam žene tračajo, tračajo i moški, a i gda znate kak jiv je grdo čuti. Teca Franca je navek znala reči: To so ti ne pravi moški, oni so ti tračlivi kak babe. A teca vse nejbole zna jerbo je več 95 na ovomo sveto.

Župan smanjivle vse stroške do šterih more dojti. Ne plača dnevnice, putne naloge, benzina za privatne aute, a i zmenšal je plače. Ali tu je još ne rekel zadjo reč. Tak se je bar pofalil. Čuda bole bi bilo za vse da bi se županiska kasa bole punila. Treba nekše peneze dovleče i z državne kase, a i evropska kasa nas furt vabi z širom otprtimi vrati, a ne kaj vsi računajo sam na prazne i strgane žepe nas Međimorcov.

Doktori i to oni šteri ne štrajkajo, nas furt vučijo nek se pazimo i nek bodemo sami sebi doktori. Očejo navčiti žene kaj bodo si same prepetavale zizeke kak bi na vreme našle frugice, očem reči, napetale raka, a nas moške isto vučijo za prostato. Čim bode nešterna žena ili pak puca respisala natječajm mam se bodem javil kaj bodem prepetaval te lepe zizeke, ali nej znati što bode se, itak, motal okoli te kosmate moške riti i prsta nutri rival? A pederi ga premalo, a i kuliko sam čul, oni ne postanejo sam na prsto!

VESTI IZ 2040:

– Lejpa naša je na poceko nove krize – ankete velijo da bi se Milanović i Linić mogli znova vrnuti na vlast,
– Karamarko se prvipot nasmejal otkak je, pred dvajsti let, došel v Banske dvore,
– Več deset meseci so Romi nikaj ne fkrali, vsi so v šoko, sastanči HHO, javil se ured EU z Brisela, a pripravla se i generalna skupština UN!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23060:jura-je-isplival&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
(vezilo trenutočno, 2013-10-21, zgledi još neaktiverano)
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine944i   
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/944/mnovine944i.pdf         

 

Prava dekla čistoga lica?
Ciganica.

* * * * * * * * * *

ciganica s prislavci, 0:31
https://www.youtube.com/watch?v=6Pdwlkq0sAs

 
 

Prava dekla čistoga lica
(žganica)

* * * * * * * * * * 

 Žganica

Vu grabici kraj grma
vu hladu me več čeka
prava dekla čistoga lica –
moja draga pajdašica, 
fina domača žganica.  (2x)

Lepo i prelepo je
vreme tak trošiti,
vu hladu sedeti,
domaču žganicu piti.

Lepo i prelepo je
pajdašicu meti,
vu zimi i leti,
domaču žganicu piti.

Nastavek:
http://www.forumgorica.com/kajkavski/popevke-sem-slagal-i-recice-bral-kaj-danke-i-kaj-nocke/msg45846/#msg45846

 

TS KUU Zasadbreg&Željko Ciglarić – Žganica.wmv, 03:04