Međi.morska vina bolša neg pri.morska? (In vino veritas)

Več na leta se naši i hrvaški ljubitelji dobre kapljice, očem reči, vina, štricajo okoli toga je li so naša međimorska vina bolša ili pak so to vina od grozdja štero raste na morjo ili pak bliže morjo. Naša so vina bolša jerbo mi Međimorci imamo bolšo zemlo, jerbo je Međimorje malo, falaček zemlje med dvemi vodami, nejbolši na sveto, šteroga je dragi Božek nam Međimorcaj dal i mi ga tak štimamo, a i tak ga hasnujemo i vse kaj prinas zraste je nejbolše na sveto. Vsi smo pomalem pozabili da je tu prinas negda završavalo Panonsko morje, pak je još v zrako ostala duha, tak da je i to jeden jezičec na vagi šteri je na našoj strani.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavska cajtmašina (cajtoplov)

Pregled tisKAJna 

Međimurske novine starine Friški skoro pa lajnski sneg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 956, 10.01.2014.
e-vundano 13.01.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

In vino veritas!!!

 

Javili so mi se oni šteri me čitajo nek dopunim novoletno čestitko, pak sam ne mogel zdržati kaj jim nej spunil željo. V nejlepšoj hrvaškoj božičnoj pesmi se popevle: Dej nam Božek zdravje, a k tomo i veselje, na to mlado leto vsega obilja. Dragi Božek se bode pobrigal za zdraviče jerbo doktori si još premišlavlejo kak bodo dugo štrajkali, a dok smo zdravi unda smo i veseli, a za to kaj bodemo meli vsega obilja bode se pobrigala naša vlada. Kak i navek do ve. Jedino sam najgerek da ak se bode i dale tak brigala kaj ne bodemo morali deti zobe na klin!
 Naši dragi političari so vse do kraja lanjskoga leta obečuvali da nam bode bole nek predi i to posebno oni šteri so v majušo, oliti junjušo zeli v roke cugle lokalne vlasti i zaseli vu fotelje župani ili pak (grado)načelnikov. To dobro, očem reči, bole je ne ftegnulo lani dojti na svetlo dneva jerbo je leto prevčasi minulo. No, čim je vura odtukla pol noći naši političari so se znova oglasili i počeli ponavlati ono isto lanjsko pričo sam so jo podebljali za cirka tridesti procentov. Kak je pesnik rekel: na istoko stare priče, a na zapado nikaj novo. Posebno se reskuražil čakoski gradonačelnik: Lani se je nikaj ne delalo, ali čim je baksuzno 13. leto v tretjemo jezeroletjo odišlo v ropotarnico povjesti, mam se bode vse genulo. I kanalizacija v Novi Seli, i smetlišče v Totovco, Sredja škola v Čakovco, steze za pecikline, a još nam je obečal celi pušelj dizalici po Čakovco. Leto dni je ve vse dremalo, nigdi nikaj, a ve najempot bode vse zaštrumfalo? Negdi so se našli penezi ili pak je dobil čarobno botico. Bil bi jako vesel ak bi se to pripetilo, ali najte me krivo razmeti, jako sam najgerek jerbo so “kukurikači” još 2011. leta mahali z 21 planom i čuda vsega drugoga so obečuvali, a sam so cene plina, struje, benzina, cigaretlinov, pijače, autov odišle gori i pedeve je zrasel, dok so naši težački žepi vse bole prazni i nikak nebremo zakrpati luknje kaj nam ne bode to malo penez kaj imamo curelo na vse spehe. No, to je još ne vse, još se navek redovito punijo Burze dela. Več ve je tam nekaj meje od 400 jezer težakov. Vsaki deseti težak je na burzi. A vsi znamo da se z te mele kruh nigdar ne jel.
Stanorad je prvi na redo od grackih poduzeča kaj ga bode čakoski gradonačelnik v red dotiral.  Odnekod tre hapiti. Več hajdig dugo, v čakoskoj grackoj vječnici, oporbenjaki jamrajo protiv Gregorca i Stanorada. Brzčas i gradonačelnik Štef nebre zbogradi toga spati, pak oče videti je li ga vu tem dimo šteri se zdiguvle okoli Stanorada je i nekšega ogjeka ili pak mortik i celi ogenj gori? Štef bi štel kaj bi se on i Gregorec rezišli v miro Božjemo, očem reči, kaj bi Grga sam odišel tak kaj se ne bi moralo preveč zmazanoga veša vum zvlačiti. Ili pak bi trelo oporbenjake v Grackomo vječo zašpotati kaj ne bi preveč spituvali, pak bi unda bilo vse vredo kak je bilo i do ve?


Vinko Legin z Kotoribe je kak staro vino, kaj je stareši vse je bolši. Pred kraj minuloga leta, na samo Štefaje, je pobedil vse svoje protivnike i postal nejbolši pingpongaš v Kotoribi. A vsi znamo gda je več prešel v sedmo desetletje kaj se živleja dotikavle.
Žilavi so te stareši športaši, kaj je Vinko znova dokazal, a i Čakovčanci imaju svoje “matuzaleme” v Putjanaj (Rino Megla, Tomica Koprivec) šteri so još negda, kak supiči, z Vinkijom igrali. Nekaj me, ipak, gvinta, je li je tua “stara garda” pravzaprav tak dobra ili pak jif ovi mlajši pre pomalem dostiguvlejo?


Več na leta se naši i hrvaški ljubitelji dobre kapljice, očem reči, vina, štricajo okoli toga je li so naša međimorska vina bolša ili pak so to vina od grozdja štero raste na morjo ili pak bliže morjo.
Tak se to pripoveda, ali niti se naši vinari i vinogradati nedajo jerbo dragi Božek je jednako dal sunce za vse i vsi ga hasnuje, pak unda nebre morsko sunce biti bolše i vredneše. Nebremo reči da Dalmoši nemajo morje,  pak smo tak bedasti ne, ali so oni pozabili da so naša vina bolša jerbo mi Međimorci imamo bolšo zemlo, jerbo je Međimorje malo, falaček zemlje med dvemi vodami, nejbolši na sveto, šteroga je dragi Božek nam Međimorcaj dal i mi ga tak štimamo, a i tak ga hasnujemo i vse kaj prinas zraste je nejbolše na sveto. Još sam nekaj štel reči vsima šteri so to pozabili: V Međimorjo je nejbolša zemla, nejbolši zrak, a tu su i nejbolši ljudi, a vsi smo pomalem pozabili da je tu prinas negda završavalo Panonsko morje, pak je još v zrako ostala duha, tak da je i to jeden jezičec na vagi šteri je na našoj strani i zbogradi toga so naša vina nejbolša v Lepoj Našoj, a i vseposot gde se pijejo. Tak so bar velijo oni šteri se razmijo, a i oni šteri nejveč spijejo. Ak je tak, a tak je, unda nebremo kaj jim ne bi veruvali!


Gospa Željka z Macinca se malo zaigrala, pak je z svojom kilažom prešla dvesto kil.
Dok se je to pripetilo, zazvonilo joj je zvonce za uzbuno i počela se je paziti i pomalem kalerati. Črez jen cajt je skalerala, očem reči, hitila doli 54 kile, a ve se ravna kaj još tuliko kil potepe i kaj dojde na ono kilažo štera joj se šika. Kaj se kilaže dotikavle niti ja vam tu nejbole ne stojim. Čim so nekši svetki mam cajnger na vagi kaže prek sto. Morem vam reči da je i meni nejleži hititi doli z sebe prvih 54 kile, a probleme imam z ostalaj kilaj. Najme kaj, žena mi ima 54 kile!


VESTI IZ 2044. LETA:
Na vse glavneše hiže i zgrade vu Vukovaro so postavlene table z dvojezičnaj natpisaj, očem reči, i na čirilici. Na postavljanjo ploči so bili branitelji Vukovara z Domovinskoga rata i članovi udruge za obranu Vukovara. Tak je zakopana ratna sekirka i rešen problem, šteri se je pojavil pred tridesti let.
Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24859:in-vino-veritas&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine956i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/956/mnovine956i.pdf

Gusti Draksar – Fala Božek za Medjimurje, 07:15
http://www.youtube.com/watch?v=OtrBHAzIWeI

Od srca do srca – Vinska kaplja,  02:05

http://www.youtube.com/watch?v=JZuV6dz1TkA