(Po)Ljubka i kis(s-)eli vuGorki: Vsi dojdo v Međimorje sam penezi nikak!!!!

Kaj je istina istina je. Na svetešji zestanek čakoskoga Grackoga veča došli so vsi glavni šrajfi z Zagreba. Bil je tu precednik Ivo, premijer Zoki i precednik Sabora. Nej znati gda bodo ftegnuli nekaj drugo delati ak bodo hodali vu vsako malo vekšo varoš na gracke fešte. Skorom sam vam pozabil reči da je precednik Sabora, gospon Leko, bil v Čakovco prek svoje zastupnice i potprecednice Dragice Zgrebec. Ne važno kak, ali je bil! A z tem da so mo isti den bili gosti precednik, premijer i glavni sabornik Lejpe naše, z tem se more malo štera varoš pofaliti ak ne računamo beli Zagreb grad!
Jožek radnik

Kajkavska cajtmašina

Kiseli vuGorki
(V)SE( )ZONA KIS(S)ELE VUGORKOV
Kolovoz i okolo-vozi
IŠLA MAR(T)A Z KOLOVOZA (kolodvora)
Kiseli c(j)elovi, KIS(S-CJ)EL(OV)I, Küsschen-i, kušleci

Međimurske novine, br. 977, 06.06.2014.
e-vundano 09.06.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Vsi dojdo v Međimorje sam penezi nikak!!!!

Kaj je istina istina je. Na svetešji zestanek čakoskoga Grackoga veča došli so vsi glavni šrajfi z Zagreba. Bil je tu precednik Ivo, premijer Zoki i precednik Sabora. Nej znati gda bodo ftegnuli nekaj drugo delati ak bodo hodali vu vsako malo vekšo varoš na gracke fešte. Skorom sam vam pozabil reči da je precednik Sabora, gospon Leko, bil v Čakovco prek svoje zastupnice i potprecednice Dragice Zgrebec. Ne važno kak, ali je bil! A z tem da so mo isti den bili gosti precednik, premijer i glavni sabornik Lejpe naše, z tem se more malo štera varoš pofaliti ak ne računamo beli Zagreb grad!

Minul je čakoski Den Grada, šteri je trajal duže od tjeden dni. Šteli mi to priznati ili ne, ali nekši jako dugi den. Bole kak pondelek posle preduženoga vikenda. Bilo je tuliko vsega kaj se je jedva stisnulo na plakate, kak male tak i velike. Nekak si gruntam da so nejsrečneši čakoski gracki oci kaj so te fešte za Den Grada gotove jerbo so letali z jednoga kraja grada na drugi kak na kotačima.. A sami so si krivi kaj so tuliko vsega šteli zbaviti, a još več toga pokazati. Vsega je bilo, a nejmeje ljudi. Vse so zrihtali sam so bil v sili pak so ne ftegnuli rezvedriti posle sobote i Črlene jabuke tak da je v nedelo dežđ curel. No, nebrejo se niti oni restrgati. Neje za vse dosta sam mladost i kondicija.

Vsa je sreča i fala dragomo Božeko, kaj je čakoski Jug (to vam je ona vekša polovica Čakovca prek štreke) ne v Čakovco, pak je tam ne bil Den Grada, jerbo da je bil verjem da bi gracki oci doli došli ili pak čistam skraherali.

Kaj je istina istina je. Na svetešji zestanek čakoskoga Grackoga veča došli so vsi glavni šrajfi z Zagreba. Bil je tu precednik Ivo, premijer Zoki i precednik Sabora. Nej znati gda bodo ftegnuli nekaj drugo delati ak bodo hodali vu vsako malo vekšo varoš na gracke fešte. Skorom sam vam pozabil reči da je precednik Sabora, gospon Leko, bil v Čakovco prek svoje zastupnice i potprecednice Dragice Zgrebec. Ne važno kak, ali je bil! A z tem da so mo isti den bili gosti precednik, premijer i glavni sabornik Lejpe naše, z tem se more malo štera varoš pofaliti ak ne računamo beli Zagreb grad!

Dok so več bili v Čakovco nejso se mogli zvleči, a kaj nej pofalili i Čakovčance, a i Međimorce. Falili so nas tak kaj so nam črlene ruže zrasle na glavaj. Zoki se je zafalil kaj smo na zadjaj izboraj dali glase jegovaj kandidataj, a Ivo se nam probal prišmajhlati i prositi kaj ga ne bodemo pozabili dok bodemo, v decembro, znova zbirali prvoga čoveka Lejpe naše. Vse smo obečali. Kak i navek. Ak smo do ve bili črleni moremo i dale!??!

Celi tjeden so nam gracki oci nudili sam langoše, cvetje, šifrance i slavonskoga kulena, šteri je malo preteška hrana za naše cusrave i na pol prazne težačke žepe. Unda se onak prek noči na fešto dotepel roštilj i to po sindikalnaj cenaj. Kak da ga je Dragec Lesarov dopelal. Makar je došel mimo natječaja čistam je dobro pasal predi mrzle pive i (Črlene) jabuke. Makar pivo i jabuke nejdo skupa, ali v soboto je pasalo.Gradonačelnik Štef je pokazal zavidno kondicijo, ne sam da je na vse stigel, nek je i vse videl. Tak je spazil kaj čakoski klošari lačno i željno gledijo prema dimo, šteri se je sukal nad roštiljom, pak je i jim odnesel po porcijo čevapov. I to je još ne vse: pregruntal je da so dečki najbrž i ženi, posle čevapov, pak jim je i pive odnesel. Vsaka čast! Nek i klošari znajo da je Den grada. To je napravil makar je znal (?)da je to ne jegovo biračko telo jerbo so dečki prijavleni vu Vulariji, a v Čakovco so gastarbajteri.

Precednik Ivo se je požuril i došel je nekaj raneše na svetešji zestanek čakoskoga Grackoga veča, pak ga je naš župan Matek otpelal malo v Gornjo Dobravo gde so Međimorci v tretjoj životnoj dobi slavili 50 ili pak 60 let od ženidbe. Ivo im je počestital, mladenkama je i cvetje dal (i on računa na žensko biračko telo), a Matek mo je lejpo pojasnil da je to krčma gde navek more dojti na domačo hrano i domačo pijačo. I ne mora čakati kaj v penzijo dojde. A more i pajdaše, očem reči, pajdašice dopelati.

Zadjipot sam pisal o zagorskomo župano Željkijo Kolaro i jegovomo govoro v Kumrovco. Nazval me Tonča, šteri još dendenes šeplja od šrapnela, šteri ga je zahačil na Kalniko, i zbajal mi je kaj sam pozabil na Blajburg i Križni pot, dok sam Titijo nametal jegove zasluge. Fala Štef, nebrem se niti ja restrgati! Vidiš,kam bi došel da nemam tebe?

Več duže od tjeden dni poslušamo i spituvlemo se što ima praf: Slavek ili pak Zoki. Čuda pivi se spilo, čuda litrov vina restočilo, a nikaj smo ne spametneši jerbo so Slavek i Zoki još navek na brvi (kak dva ovna), a niti jeden kaj bi popustil. Jeden den je glavneši Zoki, drugi den Slavek, a mi sam bajamo, gombamo, natačemo i pijemo. No, to još ne bo dugo trajalo jerbo petek trinajsti je vsaki den vse bliže i bliže. A vsi znamo da den predi počne Svecko labodoritaško prvenstvo, a unda političari idejo v drugo ligo.

Kaj se to pripoveda da je nešči Slaveka pratil, da mo je furt bil za petami? Pak što bi itak mogel Slaveka pratiti? Zoki? Ili naše tajne službe? Nebrejo. On je fletneši od vsih ili bar dva-tri korake napre. Što zna de bi završil da so ga ne zastajli? Mortik v Remetinco pre kumici Marini ili pak pre Ivijo. Mora zafaliti Zokijo kaj ga je zabrenzal, spustil na zemljo, zastavil. Vsako zlo za nekše dobro! A, ve je pak Zoki na redo. Što bi mogel jega spasiti? Što – to te ja pitam? Mortik Slavek? Ili ne? Najbrž Ivo, ak respiše nove izbore. I to čim predi!

Vse gosteše i gosteše viđavlejo ljudi Karamarkija v cirkvi. Ili je v katedrali ili pak pre Svetomo Markijo na Kaptolo. Kuliko sam uspel zazvediti, moli dragoga Božeka nek pomore Zokijo kaj zdrži vse ono blato štero hičejo na jega, vse ono kameje z šterim ga zgađajo jegovi partiski pajdaši, kak i vse one hračke z šterim ga fljučkajo vsi oni šterima je ne všeć i kaj čim duže ostane šef Partije i prvi čovek Vlade, jerbo ak se vrne Picula unda bodo vsi Karamarkijovi plani z Lejpom našom pali vo vodo. Prefrigani je Karamarko (što bi rekel?), zna on otkod veter puše i od čega muhe crkajo. A navek je bilo čuda bole, čuda leži i čuda faleše sprečiti nego lečiti.

Kak sam vam več rekel, drugi tjeden počne Svecko labodoritaško prvenstvo, pak je ovoletni prelazni rok domačih labodoritašov odloženi za mesec dni. Kuliko sam mel za čuti, pre čakoski gracki vuri, NK Remetinec se ravna vu višo ligo i oče se pojačti kaj to bode ziher. Kuliko smo uspeli zazvediti od glavnoga menagera, pozivnice so odišle vu Vlado. Na listeko želja so oni jakši, mlajši, spretneši i vekši ministri. Zebrani imajo mesec dni za premišlavanje.

Naši zebrani labodoritaši so več v Brazilo i čakajo kaj otprejo Svecko labodoritaško prvenstvo protiv domačih Brazilcov. Ne znati kaj moremo od jiv očekuvati jerbo so zbogradi krize i recesije sami odišli. Najme kaj, žnjimi je (ne)išel Niko!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/kolumne/Jožek%20radnik/1/Vsi%20dojdo%20v%20Međimorje%20sam%20penezi%20nikak!!!!
i(l) zajna stranica sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine977i
i(l) zajna stranica sim (?):
http://www.mnovine.hr/images/pdf/977/mnovine977i.pdf          (?)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LJUPKA DIMITROVSKA&IVICA SERFEZI-PENEZI PENEZI-I.wmv, 02:49