Grdi vu kazališču

Vu HNK Varaždin bu vu petek 20. siječnja nova predstava predstavljena. Reč je o drami ”Ružni” kaj ju je napisal Marius von Mayenburg, a režeral Jernej Kobal. Dela se o predstavi kaj se bavi z modernimi temami kaj nam ih je doneslo društvo kaj samo za lepotom i penezimi beži.

Tak se vu predstavi dela o tri muke kaj mučiju nekoje denešnje ljude; biti bogati, biti navek lepi i biti jeden i neponovljiv. Von Mayenburg je nemački pisac, kaj vu svojimi dramami baš takove teme rad ima, pak je sikak aktualni vu ovo vreme da se pita a pemo vu Evropu ili ne.  Vu predstavi glumiju glumci već poznatoga varaždinskog ansambla i nekoji stranjski kolege; Robert Plemić, Ivica Pucar, Barbara Rocco i Mitja Smiljanić. Praizvedba iliti generalka je vu petek vu 8 vur navečer vu podrumskoj sceni Zvonimir Rogoz, a morete ju pogledati i vu subotu i nedelju istam vu 8 navečer.

 

About the author

Rodil sam se vu Varaždinu, gdi sam zbavil osnovnu školu. Za srednju školu sam moral iti malo dale, do Ivanca. Tam su me nafčili kak s penezimi delati, račune plačati i knjigovodstvo tirati, bumo rekli - kak ekonomistom biti. Dok sam se štel još vučiti sam moral još dalje potegnuti - do Zagreba. Tam su me na Filozofskom fakultetu nafčili puno knjig čitati i filozofiju i književnost tirati. Ja sam pak još i bibliotekatsvo naganjal, tak da ve delam vu školi kakti knjižničar. Vu slobodno vreme čitam, pomalo nekaj pišem i španceram se.