E vsaka doba žmehka je?

Danes sme morti i najvekši, denes si zgledime tak lepi, kak da nigdar lepši bili niesme. Denes sme čistem h vis zleteli, zgledime si tak kak da nam nihči več nigdar nič nemre i nesme. A te je i tak, tak se niti nemre nič drugač se dogoditi, dok sami sebe sme takvi i je. A te je i une kaj jedine je moči otpovedati za vse kaj drugač niti znali ni niesu, jer nigdar nikomu nie bile moči ni same tak nazaj genuti.

Tak, kak god da se i češ morti male i odmeknuti od življenja vsagdajnjega, ne same da ti te od ruke i nejde, nek ti niti vse te skup neznaš a ni nemreš niti otrgnuti proč od strižavke tera te prijela, i tera te nikak ne pušča. Kak god da življenje tu si maš, e bile une kratke ili duge, e življenje je žmehke ili ljehke, e vesele je ili ti navek žalosne je, življenje ti je furt i furt znovič – same je jedine ti življenje. I moreš ga ti i obračati, moreš mu se i smejati, moreš ga kleti, moreš se ž njem svaditi, a moreš ga iste tak i dragati, ž njem se spominati i za pajdaša ga meti.

Kaj god da delaš, ovak ili unak ti življenje tu bu – prešle. Zate ti, čiste tak, vse te skup vsejene bu. Tak, ak glediš same na te e življenje ti bu prešle, ak glediš na te da vse kaj negde je počele, negde iste tak mora se završiti, unda trieba ti je, iste tak, vse te skup dobre i razmeti. Ali iste tak nie ti, a ni nemre ti vse jene biti, unda gda tu življenjiče trieba ti je kak pajdaša meti, iste kak ti ga je trieba pod srčeke deti i za njega navek vrieme i veseljiče meti.

Navek življenje pute najde, gda i zgledi vsem nam da zgasnule bu, kak god da vsaki med nami je negdar i zrasel, te tak ti i nie, te tak ti ni biti nemre nigdar. Pitaš se, iste tak, ti negar i te, gde pak takvi moreju med nami i zrasti. I unda gda dobre ti je poznate, da trieba ti je male počakati i dobre se zgledeti, trieba ti je navek praf postati si i obrnuti se, kak god da negdar ti te i nie najlježejše. Ak tak, same male počakaš i ak se obrneš par put oko sebe, unda moreš i razmeti te kak zaistinu nie vsakomu same tak ni za zameriti.

Vsaki med nami more videti, ak te če, te kak se splati ili ne splati h življenju ovak ili unak iti. Iste tak, kaj je – je, nigdar zate nesme se krajiti i po drugami kazati, a da prie samoga sebe ne pogleda se unak kak jedine trieba je. A trieba je same kak človek človeku male pri ruke se najti, trieba je same male postati i male se hmiriti, trieba je sam sebe si priznati, da drugač nemre nič se ni h življenju obračati. Moguče je jedine tak, kak nie ljehke, ali iste tak je te jedine moguče, jedine unak kak praf bi triebale, jer vse druge naopačne je.

A ak češ naopak, ak češ napoprek, ak se češ male krive zdiči, dobre se spamtiti moraš, jer iste tak ti je vse te skup znati moči, da mam pal h tunjek buš, da mam buš pal još glibše nek si i bil. Unda i tak ti niti nič druge moguče nebu, nek da se same još bolše hvezneš i da h tunjek hgrezneš, gde zajel buš se, kak se još do zdaj nigdar ni niesi.  A pak moreš iste tak po malu iti, moreš iste tak z pajdaši biti, i moreš iste tak do človeka držati, kak god da te h uvomu cajtu nie niti najlježejše ti.

Kak Najvekši navek poveda, vsaki med nami puteca si je zebral. Nehči je puteca tak zebral pravoga, a nehči se je po putecu naopačnomu zaputil. Un nam je same navek pomogel, da puteca pravoga bi zebrali si, same nihči meste nas niti je mogel a niti mogel igdar bu, kak zebrati tak i po putecu dalše iti. Življenjski putec navek ma meste na teromu se po njem hoditi počele, a iste tak ma i meste od teroga dalše več moči iti nie. Kak god da vsaki med nami če zbeči, vse od toga, i kak god da morti negdar si i misli da ž njem življenje na svietu ovomu počele je, odgovor je same jeden. Življenje niti znami počele je, a niti iste tak z nami bu i završile.

Prim. dr.sc. Rajko Fureš, dr.med.