Kaj se nadati mame?!

Kam nas peljeju, ne same uni črni ili unie beli, kam tebe i vse nas skup – peljaju. Dok vsigde i vsikud vse ide napre, pri nas ne same da je vse tak kak da vrieme je stale, nek nie nikak drugač, nek tak kak da sme se vrnuli najmenj sto ljet nazaj. Kak da sme h vremenu dok su ljudi gosponi grufi tukli, dok su ih h cepce zapirali i dok su ih delat pošiljali, a h iste su vrieme svoje mehke riti na vetrecu ljuftali. Te bile je vsikud, vsigde gde nam Horvacke zagorje živi, vsikud gde se h u njem živi.

Zagorje nie same jene meste, zagorje sme vsi mi skup, saki del najdrajšega kraja na kupu, same tak i nikak drugač. Dobre nam je poznate da ma pune uneh kaj bi šteli jedini biti, a jedini biti nemreju, jer vsaki del i vsaki zagorski človek jednake vriedi, drugač nemre a ni biti ne sme. Gdo god je drugač probal, gdo god je krive krajil, morti je mogel spelavati svoje naopačne spremišljavanje jeden cajt, ali prie ili kesnejše vse une kaj krive je nasajene, mora prestati, mora zgasnuti i mora zginuti.

Te od denes nie, mnogi med nami si za prav jemljeju da su bolši, jakši i vekši, da vsi drugi su menjši, gorši i da ne vriediju kak uni. Tak kak se vse te skup spelava, tak nam je i bu, nikoga nemreme za strani kriviti kaj vse skup pri nas hnadol, naopak i nazaj pela, nek same sebe, jer nie drugač moči i smeti, nek jedine i same po pravice. Denes je pravica i poštenje, pak postala nekaj kaj se ne splati, jer nie vriedne čakati i nie moči zdiči dišobu tera je več na lete pozabljena. Une kaj krive je nasajene, teške se more na pravoga puta vrnuti, najgorše je unda gda mladi človek krive kraji i gda ma husebe vse une kaj smel meti nebi. Teške je unda i na pravoga puta dojti, pute teže nek je te ž njega skrenuti, te se mnogami dogodile, a još je gorše te kaj mnogi z veseljem na tie krivi putec siliju, jer se mam, prek noči nadaju, da buju na mehkoga stolčeka zaseli, da mam buju vekši od vseh na svietu, da buju se mam pod pipu legnuli, i da bu im same h požirak se scejale. Nič im druge nie na pameti, nek te kak buju pri pripe, kak buju dobili vse, i te – čem prie, kak buju vse, čem bolj i čem več – mrknuli, kak se buju nametali do vuh i kak buju drugami ljudmi zločicu napravili. Najgorše ti je, h vsemu tomu – te, kaj te vse skup, razmeti nemreš.

Mislil si bi, vsaki med nami da mladi človek nemre naopačen biti, da mladi človek nemre pokvaren biti, da mladi človek same za pravicu i za dobrem hodi, da za nje vse na svietu bi dal. Te da te nie tak, i da te tak mnogi put, denes več nie, mogli sme se, ne jemput hveriti, te je une kaj te boli, te je une kaj ti drage nie, jer najgorše ti je gda krive nasajen mladi je človek, gda zločica mu je srčeke pojela. I kak god da povedaju da su mladi uni kaj bolše buju nam donesli, iste tak moram povedati i te, da malički od vsega toga nemaju nič, da kak god vrieme napre ide, njim ne same da nie nič bolše nek da im je gorše.

I te su im pridelali vsi kaj se za njih skrbiju i kaj im o glavami odluke donašaju, retke se med temi gosponi gdo na une male zmisli, retke se gdo teri čas če zgledati pu unami kaj ih trieba i kaj bi im pomoč se pružile. Najgorše je te kaj hu tom vsi skup su, i unie kaj su mlajši a i uni kaj su starejši, jer od njih se mladi učiju, i uni su mlademi uzori življenjski. Kak god buš si spremišljaval i kaj god da bi kak zaključka povedal, vse te skup same na jene zilazi, a te je pak te da se vsi skup na kupu triebame držati, da se jedni za druge triebame boriti, da si jeni drugami triebame pomoči, da kraj jedini – Horvatske nam zagorje, na srčeku triebame nositi, kak une najvrednejše i najbolše, kak une kaj nas greje gda najmrzlejše nam je i kaj nam svekli, gda od črne kmice pred sobu nič več videti nemreme. Same nam te pomogle bu da putec najdeme!

Prim.dr.sc. Rajko Fureš, dr.med.