Rokovo v Druškovcu

I letos je (16.08.2012.) preslavleno Rokovo v Druškovcu.
Pri Kapelice Svetoga Roka bilo je nekak ovak…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kapelica Svetoga Roka v Druškovcu
(maršovska (maruševska) župa, vžd. županija) 
 
Kapelica Svetoga Roka smeščena je v mestu Druškovec na slikovitem breščecu na rubu maršovske občine, a prvi put se spomijne kak vlastelinsko dobro plemičke familije Druskoczy več predi 400 let. Neki povesničari tumače da je dobro Druškovec postojalo već v 12. stoletju kak vlasništvo viteškoga reda ivanovcov, teri su bili i gospodari obližnoga Ivajnca. V Druškovcu več više od 300 let postoji kapelica Svetoga Roka (od leta 1646.), tera je odnavek bila veliko svetišče stanovnikov ovoga kraja.
 
Na dan 16. velikomešnaka (kolovoza) sakoga leta v tomu svetišču okupla se jezero vernikov ze župe Maršovec (Maruševec), ali i z vudalene mest. To je navek bil najvekši cirkveni god teromu se veselilo staro i mlado. Odlazek na to prščejne pripravlal se i planeral više mesec, a o dogotki na proslave Rokova pripovedalo se još dugo v jesen. Tog dana se v kapele svetoga Roka održavala velika svečana meša vuglavnom na oprtomu prostoru jer za se vušesnike ne nigdar bilo dosti mesta v sene mrzle zidov kapelice. Vuz prilazne pute i na slobodnemu prostoru več od ranoga jutra smestili bi se brojni “kramari”, “licitari”, izdelateli drvene žute igrački, žveglic, frulic, drvene tičekov na kotačeki i se one druge atrakcij zbog tere se bi kresile dečje oči. Na obližnomu travniku ne prestajal z delom veliki “ringlšpil” pokretan živahnem rukam dečkov teri bi potlam smeli napraviti nekuliko krugov na tomu navek punomu vrtulku.
 
Celem krajem toga dana vubrzano šumlejne molitve povremeno nadjačava klepet z drvene žveglic ili predirajuči zvuki “plehmužike” i premukli tuten velikoga bubna. Vustajali duv rubenine tera je celo leto čekala ovu priliku v selskem rušnicam i škrinam, meša se z duvom vužgane voštane sveč, ali i z vabečem dišajnem pečejna: klobasic tere čvrče vuz nihajuči dišeči dim.

Tamo negde malo dale od kapele začuje se pijana pesma romarov tere je prevladala jaka zagorska kaplica. Pravi hepening. Vujnemu saki najde svu radost i sreču. I pobožni bogobojazni prščejnar i bertaš teri zove na gverc. E, pameti se Rokovo! To je dan za dušu i srce.

.
 

Slika: Kapelica Svetoga Roka v Druškovcu:
http://www.marusevec.hr/pictures/2008/02/hi-res/01_093914_82_bb2.jpg
 
Zvir:
http://www.marusevec.hr/hr/19/kapelice/

Citat:

Tak su nas gnjeli i gnjavili, kak mačka piščence po dvoru, ze semi božjimi lopatami su nas zlopatali i razgrnuli, spremetali i skupnazaj z metlami zmetali, i tak su nas razegnali kak škanjci golube, rashrustali su nas kak pesi, ak se prav zeme, razmesarili su nas i raskrvarili i rasekli, tak da nijenega vre bilo ni kaj se ne bi bil vlekel kak sveti Rok, krastav i krvareč.

Miroslav Krleža:
Lamentacija Valenta Žganca zvanog Vudriga /  Na rubu pameti (9)
http://trnac.net/2012/02/18/na-rubu-pameti/

 

Malo misto: Roko Prč, 03:41