Bila je Bara bieloga boka

Prepievi na kajkavski

 

Ivan Slamnig (1930.-2001.)
Barbara

(male pokajkavizeral Ivica Jembrih Cobovički)


Barica-Bara-Barbara

Bila je Bara bieloga boka
Bara je bila čversta, široka
Bara je bila naša dika
Barica, Barbara, Bara liepa kak sljika.
Gda ju zagledaš, gospodja draga,
kak je štram on napre, odzadi,
serce se strese kak slap na žalu
kak štandarec lehki na maeštralu.

To je ladja kakva se rietko radja
to je čunec staroga kovanja,
te je kerman kaj drobne se derma
gda skušne miđga zmed molov
kak mala kerčmarica zmed stolov.
 (Ah, barba, deda, barba, gde nam je Barbara,
plave, biele i na černe pofarbana!)

Jel ima i denes brodovja z takvem stasem,
jel ima jošče i denes ljudi kak sme mi,
jel ima jošče morja, ej ima zemalja,
jel ima jošče vina, kaj valja?

Vu kakvi oluja imel sem sreču!
Na kakvi sem munja vužigal svieču!
Kulike sem pot rekel na šiki:
“Kupil bom svieču svetomu Mikuli, Niki
če se spasime Barbara i ja,
e tutti quanti in compagnia (1).”

Kakva vse morja sem videl daljeke!
Jene je bilo biele kak mlieke,
morske smo krave dojili v jutre,
hvečer – bieli kruh s putrem.
A žote morje žote kak ljimun!
Od poklem sem na rahitis imun.

Biela jedra i biela bedra,
terdeglava Bara, Barbara dobra,
kak kornjača* počasna, hitra kak kobra,       (* želva ?)
nijeden brod nje nie rod!

Morje je temnečerljene boje,
mornari stari na ladje stoje.
“Paron, zbral si dober si pravec,
morje je gosti stari plavec.”
“Jošče jen kablek naj prejde čez stroj
sigurnoče radi” – nalog je moj.

Bara, Barica, Barbara brodi, morje nam godi,
ni jena stvar tebe nie par.”

I tak je Bara, Barica, Barbara vse dalše i dalja,
čerljenem morjem pospane se valja

e il naufragar xe dolce in questo mar (2).

 

(1) vsi koteri sme vu društvu.
(2) i brodolom je sladek na tem morju.

 

Ivica Jembrih Cobovički
TOPLOTA STAROGA KAPUTA
(Prepievi na kajkavski)
1966. – 2009. – 2011.

Zrinski d.d. Čakovec
Listopad 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Barbara,Zvonko Špišić, 02:41