Stal se jesem v jutro rano (zornica Narodne družine RT Zagreb koli leta 1963.)

Stal se jesem v jutro rano

 

(Glazbmuzika dinote:

http://www.croatianhistory.net/gif/had66-2.jpg

Melodija pesme „Stal se jesem v jutro rano” jena je od varijanate melodije tera je — kak opravdano trdi prvi hrvatski muzikolog i etnomuzikolog Franjo Ksaver Kuhač (Franz Xaver Koch) — veruvatno poslužila Haydnu kak vu.zor(ju) za avustrijsku carsku himnu.

Stal se jesem v jutro rano,
stal se jesem v jutro rano,
malo pred zorju(m),
malo pred zorju(m).

Zestal jesem divojčicu,
zestal jesem divojčicu,
bregom šetajuč,
bregom šetajuč.

V levoj ruki grozdek nosi,
v levoj ruki grozdek nosi,
v desnoj ružmarin,
v desnoj ružmarin.

 

V joytre sum sa rune staulo

Bilo bi zgodno da se (okolo)bednjanski KUD-i i glazbeni sastavi vukluče v popularizerajne hrvatske (i bednjanske) narodne pesme «Vjutro rano», tere je (glazbeno, ne tekstualno) jednak prvi tal (del) negda austro-ugarske himne «Gott erhalte Franz, den Kaiser» (hrv. “Bog, čuvaj cara Franca»), a de(ne)s nemačke himne «Das Lied der Deutschen (hrv.: “Pesma Nemcov”), poznateše pod nazivom «Deutschland, Deutschland über alles».
 
Gradiščansko-hrvatska verzija pesme «Vjutro rano» je, najme, prek Jozefa Haydna (Josipa Hajdina), teri ju je izdal kak «Volkslied (hrv.: narodna pesma) postala glazba austrijske himne. Haydn je inače vu sva dela vuvrstil prek 30 motivov z gradiščansko-hrvatske narodne glazbe («posudil si si je»), no vu slučaju pesme «Vjutro rano» je bil pošten (ne rekel da je negva).
 
Ova melodija bila je cesarsko-kralevska himna Austro-Ugarske do propasti te države (leta 1918.). Posle poraza v 1. svetske vojne Austro-Ugarska se raspala, Austrija je postala republika, pak su Austrijanci othitili carističku melodiju «Vjutro rano».
Nemci su pak do 1918. imali za glazbu himne melodiju teru i den-denes koriste i rojalistički Englezi (God save the king/queen (hrv.: Bog čuvaj krala/kralicu)). Kak su i oni zgubili 1. svetski rat, postali su republika, otirali cara i carističku himnu, ali jim ne smetalo da leta 1922. zemu sebe za glazbu himne melodiju «Vjutro rano».
 
Pesma «Vjutro rano» na repertuaru je (bila) (a da morti ni ne-znaju nejnu povezanost z melodijum nemačke himne) med ostalem Lada, Pevačke skupine Aktiva žena Donja Dubrava (pesmu je se dobe zapisal vlč. i muzikolog Vinko Žganec), FA Makovac (Zagreb), …
Navodno je to i marijo-bistrička pesma.

Obširneše:

http://trnac.net/2013/10/30/hrvatska-pesma-nemcov-v-joytre-sum-sa-rune-staulo/

 Stal se jesem v jutro rano, 02:45
 
Narodna Družina RT Zagreb cca 1963
Popevke Prigorja i Zagorja
dirigent Sergije Rainis
obrada Josip Stojanović
ilustracije Vilko Gliha Selan